Zou jij ook graag wat meer kunnen doorzetten? Lees hier de tips!

Is deze nieuwsbrief niet
goed leesbaar? Klik hier.


                              Zorgen?
                      Blijf niet knagen
                        #durftevragen
                         @Ankerpunt

Slogan
met dank aan Khobra
Warme Stad
Leuven prikkelt

 

In deze nieuwsbrief

- Accreditaties activiteiten Ankerpunt Lees hier alles over!
- Eindelijk: gedeeltelijke terugbetaling psychotherapie voor volwassenen
- Ankerpunt Activiteiten Agenda
- Niet te missen: ons eerste colloquium
- Gratis infoavonden
- Blog: Doorzetten
 

Iedereen een doorzetter?

Inspirerende mensen.
Raad jij wie deze doorzetter is?
Klik op de foto en ontdek het.

Beste,


Of je nu als jongere of student je vastbijt in je examens, of als volwassenen je dromen najaagt, één ding is zeker, je hebt er een behoorlijke portie doorzettingsvermogen voor nodig.

Toch is dat niet altijd even evident. Soms knaagt de twijfel ook bij mij. Ben ik wel goed bezig? Zou ik dat project wel opstarten? Wie is daar nu voor geïnteresseerd?

Hoe vaak geven we niet veel te snel op en maken we onszelf wijs: “Dat gaat niet, dat lukt me nooit. Ik kan dat toch niet.”  We durven het zelfs niet te proberen. We mogen geen fouten maken. Door die negatieve zelfspraak, maken we er een self fulfilling profecy van. Een foute voorspelling die zichzelf waar maakt. Je gaat je gedragen naar die voorspelling en …
“Zie je wel. Ik heb het geprobeerd en het is me niet gelukt.” Dus laten we het daar maar bij.

Jammer toch? Wanneer we te snel opgeven, zullen we ook nooit weten of het ons toch niet zou gelukt zijn.

Wilskracht & doorzetten:
Tip! Wat kan je dan wel doen? Gebruik positieve zelfspraak: “Ik kan dat wel. Het zal me lukken.” Als het op deze manier niet lukt, dan probeer ik het op een andere en als het moet op nog een andere manier, tot het me lukt." 

We mogen trots zijn op onszelf. Ook al maken we fouten, we hebben de moed gehad om er aan te beginnen. Door te leren omgaan met onze tegenslagen en onze fouten, leren we oplossingsgericht alternatieven te zoeken. Dat is toch ook wat we onze kinderen als voorbeeld willen meegeven? Laat ons er dan zelf mee starten.

Wanneer ik na onze workshops of trainingen zie hoe blij de deelnemers waren, dan ben ik content dat ik toch heb doorgezet. En wat met jouw projectje? Succes!                                                                             

1. Ankerpunt Activiteiten Agenda:

Klik op de titel voor meer informatie of surf naar onze website. Alle activiteiten zijn met accreditatie voor therapeuten. Een overzicht:

1.1. Colloquium: ‘Spiegeltje aan de wand, wat is er met het tienerbrein aan de hand?’

Voor de eerste keer organiseert Marleen Jans van Ankerpunt een colloquium in samenwerking met Lien Cleyhnens van De Kruin en Eric Beke van de Survivalacademie. Elk van hen belicht een aandachtspunt waarbij we heel wat tips geven hoe we met jongeren kunnen omgaan. 27.04.2018 om 13.00 lokaal A 1.3 Romaanse Poort Leuven 
Meer lezen.


1.2. Lezingen en cursussen & gratis infoavonden

Voor zorgverstrekkers, leerkrachten, CLB, ouders,
organisaties, ...
Met accreditatie. Inschrijven steeds noodzakelijk!
De meeste activiteiten gaan door in Ankerpunt. Op vraag komen wij ook tot bij u. Klik op de titels om meer praktische en inhoudelijke informatie te weten
te komen.

1.3. Yomiqi 

Kom tot rust en word meer jezelf met Yomiqi: Yoga, mindfulness en qigong combineerden we met nog andere bewegingsleren, communicatie modellen en heel wat tips rond zelfzorg en welbevinden en datgeen waar jij nood aan hebt, waar jij vragen over hebt. 
Doel is innerlijke rust te vinden, te ontspannen om zo dichter bij jezelf te komen. Tegelijkertijd vinden we humor heel belangrijk. Lachen bevrijdt en zorgt voor ontlading. Sommige oefeningen voeren we uit op hedendaagse muziek, aangepast aan het doelpubliek. 
De bewegingen zijn praktisch, gemakkelijk uit te voeren en toepasbaar in de dagdagelijkse schoolse, werk- en gezinssituatie. Door regelmatig te oefenen, kan je de technieken goed en flexibel toepassen in je dagelijkse leven op die momenten dat jij het nodig hebt. De lessenreeksen zijn ingedeeld per leeftijdscategorie en de klemtoon verschilt per leeftijdsgroep...

 • Voor kinderen, jongeren, volwassenen.
 • Voor kinderen en hun (groot)ouders, gezinnen, baby - ouder, ...
 • Voor leerkrachten (voor de leerkrachten zelf, maar ook leuk om in de klas, school mee aan de slag te gaan)
 • Speciale arrangementen voor organisaties, vrienden, familie, teambuilding.
 • Ochtendyomiqi met ontbijt.
 • Deze reeksen worden regelmatig opnieuw georganiseerd.
 • Met accreditatie
  Meer lezen: info en data

Onze lesgeefster Vicky aan het werk.


1.4. Workshops voor kinderen en jongeren

Gratis en vrijblijvende infoavond 19.01.2017 
Inschrijven noodzakelijk
Klik op de titels voor meer informatie en inschrijvingen

 • Hey Ik ben oké: sociale vaardigheden voor basisschoolkinderen.

  In een leuk en veilig kader beleef je mooie, grappige en ontroerende momenten met heel wat activiteiten rond sociale vaardigheden – naar jezelf en naar anderen toe. Hier ontdek je jezelf en mag je jezelf zijn. ‘Ik ben oké.’ Je leert spelenderwijs vriendschappen sluiten en je weerbaarder te maken.
  We duiken in onze rijke “magische” Ankerpuntkoffer en vinden daar spelletjes, verhalen, toneel, muziek, improvisaties, knutselmaterialen,… die we inzetten om het doel van de workshop te bereiken.
  Reeksen zowel voor kleuters als lagere schoolkinderen, zowel tijdens het schooljaar als in de schoolvakanties. Meer lezen kleuters lagere schoolkinderen

 • Springplank: weerbaar in het middelbaar

  Deze boeiende en interactieve workshop is bedoeld om het zelfvertrouwen van jongeren van de eerste en begin tweede graad op een leuke manier een boost te geven. 
  Ook voor de derde graad zijn er workshops en teambuildingdagen, zowel in Ankerpunt, als in de school.
  Zo leren onze jongeren op een plezante manier heel wat sociale vaardigheden en ontdekken ze hoe ze veilig kunnen omgaan met sociale media!
  Voorjaarsreeks: data 13, 20, 27 januari, 3 februari en terugkomdag 3 maart 2018.
  Zomervakantie: 27 - 30 augustus van 14 tot 17.00 + één terugkomdag eind september. Kom naar onze gratis info avond 19.12.2017 om 20.15 en kom meer te weten hierover.

   
 • Studie in zicht.
  Leren leren voor jongeren van eerste en tweede graad middelbaar. Info te bevragen.
  Zowel in groep als individuele begeleidingen door professionelen. 
   
 • Studenten
  Ook voor studenten organiseren we op regelmatige basis, workshops rond welbevinden of studiemethodes. Vraag er naar.

2. Accreditaties activiteiten Ankerpunt

Ankerpunt coördineert mee het Platform Psychotherapie Vlaams Brabant.  In het kader van levenslang/levensbreed leren vraagt het Platform haar deelnemers 50 accreditatiepunten per jaar te behalen, wat een equivalent is van 50 uren, conform de criteria van de EAP (European Association Psychotherapy).

3. Eindelijk: gedeeltelijke terugbetaling psychotherapie voor volwassenen.

Reeds voor kinderen en jongeren voorzien heel wat mutualiteiten een gedeeltelijke terugbetaling, ook voorzagen sommige mutualiteiten al een gedeeltelijke terugbetaling ook voor volwassenen. Vanaf januari 2018 komen bij meer mutualiteiten ook volwassenen in aanmerking. Je kan ook zelf een verzekering afsluiten. Raadpleeg jouw mutualiteit, verzekeringen of vraag meer informatie aan jouw begeleider in Ankerpunt.

4. Partners en volgen

 • Addendum en correctie bij vorige nieuwsbrief. Samen met de Gezinsbond beleefden we een fijne webinaravond. Onze dank gaat ook uit naar het VCOK die deze avond mee mogelijk maakte en voor de technische ondersteuning zorgde.
   
 • Volg op ons Facebook
 • Volg ons op Linkedin (nieuw!)

 

Vriendelijke groeten,                                                                                      

Het Ankerpuntteam

© 2017 Marleen Jans                                                                                     #Ilikeankerpunt