Yomiqi betekenis en inhoud

YOMIQI is het letterwoord voor Yoga, Mindfulness, Qi Gong (en Tai Chi). De wortels van de Mindfulness, Yoga, Qi Cong en Tai chi liggen in het boeddhisme.
Mindfulness is het best te omschrijven als bewustzijn dat ontstaat door doelbewuste, milde aandacht in het hier en nu. Yoga oefeningen trachten het lichaam, de geest en de ziel te verbinden. Harmonie hiertussen staat in de yogaleer garant voor gezondheid die te bereiken is door een combinatie van ademhalingsoefeningen, lichamelijke oefeningen, rust en meditatie. De bewegende meditaties van Qi Cong stonden oorspronkelijk aan de basis van de vechtkunsttechnieken van Tai Chi die werden beoefend in de boeddhistische kloosters om tegenwicht te bieden aan de urenlange meditaties. De harde vechttechnieken evolueerden tot vloeiende, bevrijdende bewegingen.

YOMIQI is het Japanse woord voor ‘existentie, leven, bestaan, zijn, in het hier en nu zijn’.  
QI betekent energie, levenskracht. Dit is de energie die we zo broodnodig hebben om gezond, ontspannen  en bewust te leven in onze moderne  maatschappij.

REFLECTIE
De lessenreeks bestaat uit  een rijk gevarieerde afwisseling van oefeningen en technieken met informatie en reflectiemomenten van wat de mogelijke  oorzaken kunnen zijn van jouw stressfactoren en hoe je ze mogelijk kan aanpakken. Kinderen doen dit als tekenend en spelend. Volwassenen krijgen tijdens dit reflectiemoment een drankje aangeboden.