Wanneer talent hun passie wordt.

WANNEER TALENT HUN PASSIE WORDT!

En hoe wij ouders, leerkrachten, familie, vrienden, ... onze kinderen daarbij positief kunnen ondersteunen. 

 Jongeren dromen van een toekomst waar ze kunnen uitblinken met hun talenten. Ze willen er dan ook enthousiast voor gaan. 

De weg daarnaartoe is echter niet altijd even eenvoudig en vraagt heel wat van hen. Zo botsen kinderen soms tegen grenzen, krijgen ze stress, de druk verhoogt, ze beginnen onder te presteren, worden faalangstig, of opstandig of haken af,…

… dan hebben onze jongeren onze steun meer dan nodig. Hoe kunnen wij onze kinderen helpen? Hoe kunnen we de druk er af halen? Hoe kunnen wij onze kinderen vasthouden, ze aanmoedigen en leren van zichzelf te houden zoals ze zijn. En wat kunnen de jongeren zelf doen om in zichzelf te blijven geloven?

Daarom gaan we tijdens deze lezing samen op zoek hoe wij onze jongeren kunnen ondersteunen. Thema’s die o.a. aan bod komen:

• Welbevinden en een positief en veilig klimaat, als basis van alle groei

• Wat is stress eigenlijk en hoe kunnen we stress ombuigen in positieve energie?

• Welke belangrijke rol speelt het tienerbrein en de tienertijd?

• Hoe kunnen we zelfvertrouwen stimuleren?

• Wat met schoolse vakken waar ze het moeilijker mee hebben?

• Hoe kunnen we een gezonde levensstijl aanmoedigen?

• Wat kunnen onze kinderen zelf doen en hoe kunnen wij hen daarbij helpen?

Om zo samen onze jongeren optimale kansen te bieden in hun zoektocht naar de toekomst op basis van hun talent.