Vacature

Ankerpunt is op zoek naar enthousiaste medewerkers (M/V). 

Ankerpunt is een  dynamisch, interdisciplinair,  integratief psychotherapeutisch en educatief centrum voor jeugd – en gezin en (jong) volwassenen.

We begeleiden  o.a. jongeren die op school onderpresteren omwille van leerstoornissen en/of psychologische zorgen. Ook de ouders, gezinnen, jong volwassenen en volwassenen worden in ons centrum begeleid.

Ankerpunt is nog steeds in volle groei. Regelmatig zoeken wij extra medewerkers voor begeleidingen en / of voordrachten. 

Op dit moment zijn we op zoek naar


- administratief medewerker

- Werkstage


- logopedist

- yogadocent met ervaring in psychotherapie, psychologie en/of counceling, coaching

- Gezondheidscoach: kennis van yoga  of mindfullness is een pluspunt 

Vrijwilliger

Andere vacatures die in de nabije toekomst open kunnen staan en waarvoor je je al kan opgeven.

 

- leerkrachten   
- logopedist
- ergotherapeut
psycholoog - psychotherapeut (kinderen en adolescenten, schoolpsychologie, gezinnen,  
  relaties, loopbaanbegeleiding, volwassenen)
- orthopedagoog
- kinesist
- samenwerking met kinderpsychiater 
- samenwerking met psychiater
- Vrijwilliger en stagiaire

- Yoga docent
 

Voordelen:

Een job met groeimogelijkheden. Werken in en ondersteund door een dynamisch team in een aangename sfeer. Administratieve en inhoudelijke ondersteuning. Gebruik van een gezellig ingerichte praktijkruimte. Tweeweekelijkse teamvergaderingen voor interdisciplinair overleg en teamsfeer op woensdagavonden.

De behandelingen zullen plaatsvinden in de praktijk van Ankerpunt, soms op school,  steeds in de regio

Passie en talent
Een medewerker is niet alleen zijn/haar job. We kijken ook naar jouw hobby's ,passies en talenten. 

Contact

Plaats: ANKERPUNT vzw   Heverlee (Leuven)
Adres: Oud – Heverleestraat 62 3001 Heverlee
Contactpersoon: Marleen Jans
0497/746899
info@ankerpunt.be

Sollicitatie
 en CV per mail opsturen naar info@ankerpunt.be t.a.v. Marleen Jans

 

1. Vacature leerkracht 

Ankerpunt zoekt leerkrachten die 'master' zijn in hun vak. 

- Talen: Frans, Latijn, ...
- Wiskunde
- Wetenschappen
- Economie

Vereisten:

Ervaring met les geven aan jongeren SO (hogere graden), hoge school en universiteit,  maar ook op niveau kinderen LO kunnen begeleiden. 

Kennis van leer - en ontwikkelingsstoornissen.

Kennis sticordi - maatregelen en bereid zijn mee na te denken over nieuwe ondersteuningsmogelijkheden.

Leren leren  

Emotionele ondersteuning kunnen geven. Ondersteunen bij faalangst, motiveren.

In team kunnen werken, samen overleggen en de tweewekelijkse teamvergaderingen kunnen bijwonen

Type: deeltijds, (naschoolse) uren overeen te komen.
Vacature: open (wervingsreserve).
Duur: onbepaalde duur

Meer info te bevragen via  het contactformulier of info@ankerpunt.be of 0497/746899

 

2. Vacature deeltijds zelfstandig logopedist (M/V)

 

Vereiste studies: diploma professionele bachelor in de logopedie eventueel aangevuld met een masterdiploma logopedie.

Type: deeltijds, uren overeen te komen.
Duur: onbepaalde duur
Je bent in het bezit van een RIZIV-nummer.

Jouw opdracht:

- Je werkt als zelfstandig logopedist binnen een interdisciplinaire groepspraktijk.
- Je richt je voornamelijk op het behandelen van kinderen en jongeren met leer - en ontwikkelingsstoornissen, spraak en taalstoornissen.
- Je hebt kennis van leren leren, studiebegeleiding
- Je bent ondernemend en sociaal.
- Je weet kinderen en jongeren te boeien door je enthousiaste en creatieve aanpak.
- Je kan een anamnese uitvoeren en een aanvraag evalueren, de logopedische diagnose stellen en een degelijk behandelplan opstellen en uitvoeren.
- Je  communiceert vlot met ouders en andere betrokkenen.
- De behandelingen zullen plaatsvinden in de praktijk of soms op school, steeds in de regio

Voordelen
- Je werkt parallel met een collega logopedist.
- Je krijgt ondersteuning van het team, zowel inhoudelijk als administratief.
- Nodige materialen aanwezig
- De samenwerkingovereenkomst is conform de normen van de VVL
 

Vacature open.

 

3. Vacature deeltijds zelfstandig ergotherapeut (M/V)

Vacature: open (wervingsreserve)
Info te bevragen: info@ankerpunt.be

 

4.  Vacature deeltijds zelfstandig psycholoog  (M/V)

 - Vereiste studies: master in de klinische psychologie (kinderen en adolescenten, gezinnen, schoolpsychologie, volwassenen) bijkomend diploma in de psychotherapie is een pluspunt.

Kinder en jeugdpsycholoog:  Ervaring en kennis hebben van jeugd - en gezincoaching, integratieve psychotherapie, leer - en  ontwikkelingsstoornissen of psychologische zorgen (zowel  voor kinderen LS als humaniora en hogere studies) 

Volwassenpsycholoog: Ervaring in het begeleiden van volwassenen, relaties,...

Bijkomende competenties voor zowel kinder en jeugd, als volwassenpsycholoog:
- Ervaring diagnostiek
- Kennis leren leren voor LS, SO, hoger onderwijs is een pluspunt
- Je  communiceert vlot met ouders en andere betrokkenen
- De behandelingen zullen plaatsvinden in de praktijk of soms op school,  steeds in de regio
- In team kunnen werken, samen overleggen en de tweewekelijkse teamvergaderingen kunnen bijwonen.
- Hobby's vermelden

Type: deeltijds (12 - 20) , (voornamelijk naschoolse) uren overeen te komen.
Duur: onbepaalde duur
Meer info te bevragen via  info@ankerpunt.be of 0497746899

Vacature: open.

 

5. Vacature deeltijds zelfstandig orthopedagoog  (M/V)

Vereiste studies: master in de orthopedagogie

Opdracht:

- Je werkt als zelfstandig orthopedagoog binnen een multidisciplinaire  groepspraktijk.
- Je werkt graag met kinderen, jongeren en de gezinnen en bent sociaal  voelend
- Je weet kinderen en jongeren te boeien door je enthousiaste en creatieve   aanpak.
- Je werkt  voornamelijk met kinderen en jongeren met leer – en ontwikkelingsstoornissen  of  psychologische zorgen (zowel  voor kinderen van de lagere school als humaniora en hogere studies)  
- Je hebt kennis en ervaring van  leren leren voor lagere schoolkinderen  en  leerlingen in het secundair onderwijs
- Je kan een anamnese uitvoeren en een aanvraag evalueren, de  orthopedagogische  diagnose stellen en een degelijk behandelplan   opstellen en uitvoeren.
- Je  communiceert vlot met ouders en andere betrokkenen.
- De behandelingen zullen plaatsvinden in de praktijk of soms op school,  steeds in de regio
- In team kunnen werken, samen overleggen en de tweewekelijkse teamvergaderingen  bijwonen.

Type: deeltijds, (naschoolse) uren overeen te komen, 
Duur: onbepaalde duur
Vacature: open.
 

6.  Vacature kinesist (M/V)

 

Vereiste studies: master kinesitherapie
Opdracht:   - psychomotoriek

                    werken rond grove en fijne motoriek bij kinderen.
                    lichaamsschema, beleving van eigen lichaam in tijd en ruimte
                    lateralisatie, …

                  - weerbaarheidstrainingen (vb sherborn, rots en water,…)

- Leren leren jongeren en studenten is een pluspunt
- Je werkt als zelfstandige kinesist binnen een multidisciplinaire groepspraktijk.
- Je beschikt over voldoende vakkennis en –vaardigheden.
- Je werkt graag met kinderen, jongeren en de gezinnen en bent sociaal  voelend
- Je bent assertief en slaagt erin de leerlingen/student te motiveren of je helpt hen hun faalangst te overwinnen.
- Je weet kinderen en jongeren te boeien door je enthousiaste, creatieve   aanpak.
- Je werkt  voornamelijk met kinderen en jongeren met leer – en ontwikkelingsstoornissen  of  psychologische zorgen (zowel  voor kinderen van de lagere school als humaniora en hogere studies)  

Kennis van/ervaring met  leer – of ontwikkelingsstoornissen stoornissen (dyslexie, NLD, … ) diverse gedrags- en emotionele moeilijkheden bij jongeren (ADHD, hechtingsproblematiek, ASS ...) zijn een pluspunt

Kennis en ervaring van  leren leren voor lagere schoolkinderen  en  leerlingen in het secundair / hoger onderwijs is een pluspunt

Je kan de leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke   taken

Je zal hiervoor ook oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis  evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)

Type: deeltijds, (na)schoolse uren overeen te komen.
Duur: onbepaalde duur
Vacature: open

7.  Kinderpscyhiater in het Leuvense om mee samen te werken

Profiel

* diplomavereisten: je hebt je opleiding als kinder- en jeugdpsychiater afgerond. Affiniteit met jongeren met leer en ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en emotionele stoornissen is een noodzaak.
* Je doet kinderpsychiatrische diagnostiek en behandeling in functie van de gepaste hulpverlening aan kind en context, hierbij word je uitgebreid door ons team.
* Je ondersteunt deze hulpverlening met een medicamenteuze behandeling indien nodig
* Je begeleidt ouders in samenwerking met de andere betrokken hulpverleners.
* Je neemt deel aan de interdisciplinaire overleg in kader van de opstart en evaluatie van de revalidatie, met het oog op de medische invalshoek en supervisie op het proces van het kind en de ouders.
* Je bent bereid het aanbod op vlak van diagnostiek en behandeling mee verder uit te
breiden.
* Je neemt deel aan de ontwikkeling van het beleid en de inhoudelijke aanpak met oog voor wetenschappelijke onderbouw (cf evidence based).

Voordelen:

- Een zelfstandige activiteit met groeimogelijkheden. Werken in en ondersteund door een
dynamisch team in een aangename sfeer in een kindvriendelijke omgeving in het Leuvense.
Het huidige team bestaat uit 1 logopedist - 1 orthopedagoog, 3 psychologen, 1 psychotherapeut, 1 kinesist, 2 leerkrachten
- Consultaties kunnen plaats vinden in je eigen praktijk of Ankerpunt stelt je een gezellige ruimte ter beschikking.

Vacaturegegevens
Type: deeltijds, uren overeen te komen.
Duur: onbepaalde duur
Vacature: open.
Sollicitatie en CV per mail opsturen naar info@ankerpunt.be, t.a.v. Marleen Jans

 

8. Psychiater

Volwassenen
Vacature open
Info te bevragen bij Marleen Jans info@ankerpunt.be. 0497746899

 

9. Stagiaire 

Welkom in Ankerpunt. Studenten die bij ons stage lopen zijn erg enthousiast over het gevarieerde leerplatform dat wij aanbieden en de professionele ondersteuning door een interdisciplinair team. 

 

10. Vrijwilligers

Voor onze projecten zoeken wij op regelmatige basis vrijwilligers of stagiaires die onze begeleiders ondersteunen en zo de kinderen / jongeren helpen in hun groeitraject. 

Vrijwilliger gezocht
-   administratief werk, boekhouding, secretariaat, receptie...
-   webdesign
-   educatief werk
-   animator voor het mee begeleiden van kinderen/ jongeren tijdens de workshops
-   diagnostiek

Vrijwilligers zijn een belangrijke meerwaarde voor ons project. Zo kunnen we mensen bereiken, die anders nooit deze kansen zouden krijgen.

Wij bieden jou een plaats in ons dynamisch team en de mogelijkheid om zelf aan bepaalde activiteiten van Ankerpunt deel te nemen.

Onkostenvergoeding zoals wettelijk bepaald.

Vacature open

Lees meer op: https://vrijwilligerswerk.be/vrijwilligerswerk-zoeken
Indien je niet de informatie vindt die je nodig hebt, contacteer dan info@ankerpunt.be

10. Administratief medewerker

Facturatie
Zeer goede kennis van Excel
Info te bevragen

11. Yogadocent

Vacature open
Info te bevragen

 

13. Gezondheidscoach:
 

* Duidelijke visie  hebben op gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch
* Gespreksvaardigheden en coachingsvaardigheden: een brede waaier aan coachingstechnieken kunnen toepassen 
* systematisch en doelgericht het veranderingsproces van de klant begeleiden met als doel gedragsverandering op vlak van gezondheid

* aandacht hebben voor 
- welzijn, welbevinden 
- Voeding 
- Sport, lichaamsbeweging en fitheid: Yogaocent zijn is een pluspunt 
- Stressmanagement en mindfulness 
- Chronische ziekten en pijn 
- Rookgedrag en alcoholgebruik 
- Slaaphygiëne 
- Specifieke aandoeningen (diabetes, darmproblemen, glutenintolerantie…)

Pluspunten:

Kennis van yoga  of mindfullness 
Naast individuele coachings eventueel ook groepssessies, cursussen en voordrachten geven.