Stress, burn - out, bore - out voorkomen en aanpakken

Als jonge en enthousiaste leerkracht, starten we onze carrière vol bruisende energie. Onderweg komen er  heel wat uitdagingen op ons af. Boeiend, maar niet altijd even gemakkelijk.  Hoe kunnen we hier positief mee omgaan? Hoe kan je stress, burn –out of bore - out voorkomen of verhelpen?

In deze  interactieve nascholing gaan we op onderzoek wat stress nu eigenlijk is. Door het stressmechanisme  beter te begrijpen,  kunnen we ontdekken hoe we stress  flexibel  kunnen omzetten in positieve energie. We hebben immers een  gezonde dosis stress nodig als positieve drijfveer om iets te realiseren.

We bespreken vele handige tips rond welbevinden, zelfvertrouwen, time management, herkaderen: situaties niet meer als een bedreiging ervaren, maar je focussen op de kansen die deze uitdaging  biedt,  out of the box denken, negatieve gedachten en gevoelens ombuigen in positieve, mindfullness met onszelf omgaan , luisteren naar ons lichaam, soms ook dingen accepteren … Hoe kunnen we positief  en oplossingsgericht communiceren met leerlingen, ouders, collega’s, …

Deze tips en tools leiden ons naar positieve kracht en energie, open inzichten naar bruikbare oplossingen, en leiden tot positieve gevolgen zoals meer rust en ontspanning, meer vertrouwen in jezelf en de situatie, meer vreugde en genieten.

Deze nascholing kan zeer goed gecombineerd worden met yomiqi oefeningen

De lezing wordt gegeven door Marleen Jans, directeur van het interdisciplinair centrum Ankerpunt. Ze begeleidt hier zelf ook o.a. mensen met depressie, burn out,  bore out ….. Marleen Jans studeerde integratieve en humanistische psychotherapie in combinatie met vele andere psychologische modellen en theorieën.