Spiegeltje aan de wand, wat is er met het tienerbrein aan de hand? Colloquium.

Colloquium georganiseerd door het Platform Psychotherapie Vlaarms Brabant.
Met accreditatie voor psychologen, therapeuten, zorgverstrekkers

Wat? 

Een tienerbrein maakt heel wat ontwikkelingen door. Het zijn veranderingen die cruciaal zijn in de groei naar volwassenheid. Niet verwonderlijk dat dit gepaard gaat met heel wat uitdagingen, zowel voor de tiener zelf, als voor de directe omgeving van de jongere. Het puberbrein is namelijk opstandig, impulsief en heeft wel eens moeite met gehoorzamen. Daarbij komen ook reeds de verantwoordelijkheden en verwachtingen van het volwassen leven om de hoek kijken…

Een colloquium over tieners voor leerkrachten, CLB-medewerkers, therapeuten, psychologen, andere zorgverstrekkers en professionals, ouders, grootouders en iedereen die met tieners in contact staat.

Doel:

- Tienergedrag belichten vanuit verschillende perspectieven
- Inzichten bieden in de ontwikkeling van onze tieners.
- Tienergedrag beter begrijpen.
- Tieners positief stimuleren.
- Herstelgericht omgaan bij moeilijk tienergedrag
- Tieners veilig leren omgaan met sociale media
 

De sprekers:

Het psychotherapeutisch platform nodigde drie boeiende en gedreven sprekers uit om hun ervaringen delen: 

  • Marleen Jans van Ankerpunt
  • Eric Beke van de Survivalacademie
  • Lien Cleyhnens van De Kruin

Planning:

13.00 verwelkoming met een drankje
13.30 Info psychotherapeutisch platform
13.40 Marleen Jans: over het tienerbrein
14.30 pauze
14.40 Eric Beke: van sanctioneren naar herstellen van conflicten met de Sorrybox 2.0
15.30 pauze
15.40 Lien Cleyhnens: veilig omgaan met sociale media
16.30 receptie

Inhoudelijk:

Het emotionele 'jojo' brein en het 'ik zal het straks wel doen' brein van onze tieners. Marleen Jans

 

Onze tieners, wat lijken ze uiterlijk al zo volwassen. De ene moment komen ze verrassend verstandig uit de hoek. De andere moment hou je je hart vast voor hun onbegrijpelijke, risicovolle gedrag. Hoe verklaar je hun emotionele stemmingen die als een jojo op en neer gaan? Hoe komt het dat ze steeds iets beloven, maar het de volgende moment al weer vergeten te doen? 

Wij kijken naar de gevolgen van de ontwikkelingen in het tienerbrein op het gedrag van onze jongeren. En we zoeken naar mogelijkheden om op een positieve wijze met onze jongeren te
communiceren.

Een inleidende verhaal met voorbeelden en praktische tips voor professionals, ouders én voor de tieners zelf.

Meer lezen over Marleen

 

Het sorrybrein van onze tieners. Eric Beke

Waarom 'sorry' zeggen niet werkt.

Bij regelovertredend of storend gedrag denken we nog vaak in termen van straffen en belonen. Tijdens deze uiteenzetting leren we op een meer verbindende manier met negatief gedrag om te gaan.

We vertrekken van de principes van de sociaal-emotionele ontwikkelingspedagogiek, de nieuwe autoriteit en de herstelpiramide van Johan Declerck om herstelgericht te werken rond probleemgedrag van kinderen. Vanuit deze principes helpen we kinderen, leerkrachten en begeleiders om incidenten
samen met de begeleider te analyseren en goed te maken.

We maken kennis met de Sorrybox 2.0 Dit digitaal platform biedt eenvoudige methodieken om “het” goed te maken, om herstelvaardigheden te ontwikkelen, om samen met de cliënt stil te staan bij gedrag, om te reflecteren met collega’s over conflicten of om een herstelbeleid te ontwikkelen.

Meer lezen over Eric

 

Het digibrein van onze tieners. Lien Cleyhnens

Veilig omgaan met sociale media.

De generatie Z, jongeren die meer gemeen hebben met leeftijdsgenoten die zich aan de andere kant van de wereld bevinden, dan met hun ouderen die in hetzelfde dorp wonen. Ze werden bij wijze van spreken geboren met een smartphone in de hand. Deze digitale generatie zit gemiddeld 7,5 uur per dag naar  een scherm te staren, maar waar zijn deze jongeren dan zoal mee bezig? Welke app’s gebruiken ze en waarom? Wat zijn de risico’s waar deze tieners aan blootgesteld worden en hoe kunnen we hen hier het best tegen wapenen? Wat kan de rol zijn van (groot)ouders of leerkrachten? Tijdens deze infosessie proberen we hierin een inzicht te geven. We geven tips aan ieder die graag kinderen helpt om op een veilige manier nieuwe media om te gaan.

Meer lezen over Lien

KMO

Kom je in aanmerking voor KMO - voucher en kom je met twee? Dan kan je die bestellen via http://www.psychology-integration.eu  Klik rechts bovenaan  SV voucher en volg de richtlijnen.

 

 

Info
Datum: 
vrijdag 15 februari 2019, 13:00
Plaats: 
Romaanse Poort
Brusselsestraat
Leuven

Doelgroep:

Prijs: 
60 euro, betalen met KMO voucher mogelijk
Kom je met twee dan betaalt de tweede 50 euro
Leden van de Ankerpunt vzw betalen 50 euro
Inschrijvingswijze: 

Je inschrijving is in orde na het doorsturen van het inschrijvingsformulier en na betaling. Gelieve het correcte bedrag te storten op BE15 7360 0290 6630 met vermelding van je naam, de naam van de cursus en aanvangsdatum.