Schoolcoaching

Naast onze zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen is een belangrijk luik van Ankerpunt georiënteerd op de scholen: leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren en iedereen die zijn rol heeft in het onderwijs en de zorg die daarmee gepaard gaat. 

Pedagogische studiedagen

Ankerpunt heeft een uitgebreid gamma aan thema's voor pedagogische studiedagen, zowel voor basisonderwijs als voor middelbaaronderwijs. Alle thema's kunnen op maat aangepast worden. 
Je vindt ze op de pagina: 'workshops - lezingen' leerkrachten

Coachings van teams en individuele coachings

Inspelen op het M-decreet
Onderwijs staat niet stil. Met de verdere implementatie van het M-decreet in het vooruizicht, zijn er heel wat vernieuwingen op til. Schoolteams kunnen hier in groeien. Ankerpunt denkt graag mee hoe er NU op een efficiënte manier kan overgegaan worden naar de school van de toekomst. We komen naar jouw school en werken op vraag en op maat. Ankerpunt is er voor alle onderwijs: basis, secundair, examencommissie, hoger onderwijs, universiteit, volwassenonderwijs.

Coachings op maat
Brandend actueel zijn onze begeleidingen bij o.a. co-teaching, samen klas en school maken, moeilijk gedrag positief aanpakken, communicatie, gedeelde zorg, teambuildings,... Wij werken voor u een pakket uit op maat!

 

Individueel en in groep

Naast gezamenlijke infosessies en het bijwonen van klassenraden bieden we ook individuele coaching aan, waarbij we het bijwonen van lessen meteen koppelen aan een nabespreking.

Loopbaancoaching voor leerkrachten

Les geven is een boeiende en uitdagende job. Door de vele opdrachten die soms op ons afkomen, groeit mogelijks twijfel. Blijf ik gaan voor deze job en hoe hou ik het dan plezierig en haalbaar? Zijn er andere talenten die kriebelen voor een nieuwe uitdaging? Dan kan u steeds bij onze loopbaancoach terecht. Wij aanvaarden loopbaancheques.

In je kracht als leerkracht

In deze vernieuwende cursus over lesgeven en samenwerken ontdekken we hoe we met  onze emotionele intelligentie in kunnen zetten als kracht in onze communicatie met leerlingen, ouders, collega's, directie, zorgverleners, ... en coachend  te werk kunnen gaan. De cursus biedt heel wat praktijkideeën, tips en handige handvatten ook is er de  mogelijkheid het geleerde in te oefenen en bij te sturen o.l.v. de coach. 

Deze cursus helpt je om je als leraar/docent/ zorgverlener verder te bekwamen in dat wat jou nu al die goede leerkracht maakt. Het is een ondersteuning om de uitdagingen van vandaag en morgen met succes aan te gaan. 
Meer lezen

Doel

Hoe voorkom je stress en burn - out? Hoe knoop je een goed contact aan met je leerlingen, de ouders, je directie, je collega’s…? Hoe help je jongeren efficiënt te leren en tegelijk wel in hun vel te voelen? Hoe help je jezelf optimaal voor de klas te staan? Hoe omgaan met agressief gedrag? Hoe constructief communiceren met ouders? Hoe verder met het M - decreet? Samen voor de klas? Hoe kan je op een fijne en efficiënte manier op elkaar inspelen? ...

Meer lezen? Klik hier.

Teamcoaching

Dankzij onze expertise en jarenlange ervaring in het onderwijs, kunnen we resultaatgericht, interactief jouw team coachen. Elk team is anders samengesteld, elk teamlid mijn zijn eigen persoonlijkheid en eigen noden. Hoe kunnen we rekening houden met elkaars eigenheid en toch een positieve oplossingerichte teamspirit bekomen? Wij helpen jouw team en werken op maat van jullie noden.

Intervisiepaketten 

Zit je in de knoop met een bepaalde leerling, een bepaalde situatie, dan komen wij je graag helpen.
In de eerste plaats maken we tijd om het probleem in kaart te brengen en te luisteren naar de  noden. Daarna gaan we gericht observeren. Op basis van deze bevinding houden we een intervise met de betrokkenen, waarbij ook een navorming hoort bij de bewuste problematiek.

Creatief en actief omgaan met sociale vaardigheden in de klas en school

Ons team


Ankerpunt staat voor u klaar met een professioneel team van psychologen, orthopedagogen, logopedisten, leerkrachten, ... die massa's ervaring hebben in het onderwijs.

 

Ontdek hier ook onze talrijke lezingen

Stel hier uw vraag.