Ouders en gezinnen

Gezinsvoorlichting

 • Wanneer er zorgen zijn met een kind, is het aan te raden daarnaast ook  met heel het gezin aan de slag te gaan. Samen kunnen we zo het kind het best ondersteunen. 
 • Soms zitten ouders zelf met zorgen. Ouders kunnen ook persoonlijk begeleid worden.
 • Workshops en lezingen voor ouders kunnen heel verhelderend werken, ook kunnen hier de ouders onderling hun ervaringen uitwisselen.
 • Tips voor opvoeding.

Relatie therapie

Oplossingsgericht en bemiddelend

Gezinstherapie

 • Begeleiden van gezinnen in moeilijke gezinssituaties
 • Persoonlijke begeleiding van de ouder met (psychologische) zorgen.
 • Tips voor ouders
 • Workshops voor ouders
 • Individuele begeleiding
 • Workshops en cursussen rond:
  • assertiviteit    
  • zelfvertrouwen
  • burn out voorkomen of genezen
  • persoonlijke groei
  • studie - of loopbaanbegeleiding

Ankerpunt werkt integratief psychotherapeutisch

Nieuw samengestelde gezinnen

Beluisteren van ieders noden.
Handvaten bieden en oplossingsgericht samen nadenken.

Loopbaanbegeleiding

Onze loopbaancoach is Karin Brocades

Persoonlijke groei

Individueel of in groep

Rouwtherapie

- Kinderen en jongeren die één van hun ouders of een dierbare verliezen, hebben nood aan een luisterend oor, aan ondersteuning in hun zoektocht hoe het verder moet,  hebben baat bij het uitwisselen van hun ervaringen en gevoelens met lotgenoten.
- Ook een ouder die de partner verloren heeft, die er nu alleen voor staat om de kinderen op te voeden. Hoe omgaan met je eigen verdriet, het verdriet van je kind, een levenslang gemis? Hoe moet je als weduwe of weduwnaar opnieuw de draad opnemen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen? Individueel
- Jonge weduwen, weduwnaars en hun (minderjarige) kinderen hebben nood aan ontmoeting en aan rouwpauze. Jonge weduwen en weduwnaars ontmoeten elkaar in een ongedwongen sfeer. Er is ruimte voor verdriet, maar ook kracht en humor, uitwisselen van ervaringen en gevoelens. Wij van Ankerpunt organiseren ook praktisch ondersteunende activiteiten in groep.