Ouders en gezinnen

Gezinsondersteuning

 • Wanneer er zorgen zijn met een kind, is het aan te raden daarnaast ook met heel het gezin aan de slag te gaan. Samen kunnen we zo het kind het best ondersteunen. 
 • Ook broers en zussen van dit kind, hebben nood aan ondersteuning en aandacht.
 • Soms zitten ouders zelf met zorgen. Ouders kunnen ook persoonlijk begeleid worden.
 • Workshops en lezingen voor ouders kunnen heel verhelderend werken, ook kunnen hier de ouders onderling hun ervaringen uitwisselen.
 • Tips voor opvoeding.

Nieuw samengestelde gezinnen

Beluisteren van ieders noden.
Handvaten bieden en oplossingsgericht samen nadenken.

Eénouder gezinnen

Een Ankerpunt voor jonge weduwen en weduwnaren en hun kinderen

- Kinderen en jongeren die één van hun ouders of een dierbare verliezen, hebben nood aan een luisterend oor, aan ondersteuning in hun zoektocht hoe het verder moet, hebben baat bij het uitwisselen van hun ervaringen en gevoelens met lotgenoten.
- Ook een ouder die de partner verloren heeft, die er nu alleen voor staat om de kinderen op te voeden. Hoe omgaan met je eigen verdriet, het verdriet van je kind, een levenslang gemis? Hoe moet je als weduwe of weduwnaar opnieuw de draad opnemen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen?
- Jonge weduwen, weduwnaars en hun (minderjarige) kinderen hebben nood aan ontmoeting en aan rouwpauze. Jonge weduwen en weduwnaars ontmoeten elkaar in een ongedwongen sfeer. Er is ruimte voor verdriet, maar ook kracht en humor, uitwisselen van ervaringen en gevoelens. Wij van Ankerpunt organiseren ook praktisch ondersteunende activiteiten in groep voor lotgenoten.

Een Ankerpunt voor alleenstaande mama's of papa's

Bij (v)echtscheidingen of bij het verlaten van de partner met kinderen,  gebeurt het jammer genoeg dat één van de ouders niet of nauwelijks nog omkijkt naar de kinderen. 

Dit is een vreselijke ervaring voor de kinderen, die in continue rouw zijn over deze ouder en niet begrijpen waarom die ouder hen verliet. Deden zij iets verkeerd misschien? Het knaagt aan hun zelfvertrouwen en kan in extremis zelfs tot depressie leiden.

De achtergebleven ouder staat er dan ook helemaal alleen voor. Geen week om week regeling, waarbij je om de week even weer de batterijen kan opladen voor je weer een week met veel liefde al je energie in je kroost kan steken. 
Het er alleen voor staan, weegt enorm op deze ouder mentaal, fysiek en vaak ook financieel. Dit kan voor heel wat stress veroorzaken. Zeker met de zorgen om de kinderen er bij. 

Ook alleenstaande ouders kunnen bij ons terecht voor individuele begeleiding of voor gesprekken met lotgenoten.

21 maart: dag van de alleenstaande ouder

 

We ondersteunen ook 

* Relatie therapie

Oplossingsgericht en bemiddelend.

* Loopbaanbegeleiding

Meer info klik hier

* Persoonlijke groei

Individueel of in groep

* Gezinstherapie

 • Begeleiden van gezinnen in moeilijke gezinssituaties
 • Persoonlijke begeleiding van de ouder met (psychologische) zorgen.
 • Tips voor ouders
 • Workshops voor ouders
 • Individuele begeleiding
 • Workshops en cursussen rond:
  • assertiviteit    
  • zelfvertrouwen
  • burn out voorkomen of genezen
  • persoonlijke groei
  • studie - of loopbaanbegeleiding