Motiverende oudergesprekken

 

Zowel bij goed nieuws als bij slecht- nieuws-gesprekken is het belangrijk in goed contact te komen met de ouders. Op basis van NLP, IP en  onze emotionele intelligentie verdiepen we onze vaardigheid positief communiceren om onze contacten met onze omgeving te optimaliseren. Positieve communicatie die je kan inzetten in alle omstandigheden, zowel bij ouders, collega's, leerlingen als externen of in je privéleven...

Deze  dynamische workshop is uitgewerkt met een theoretisch gedeelte  en een praktisch gedeelte met heel wat verschillende interactieve werkvormen en activiteiten waar we al oefenend aan de slag gaan.

Tijdens deze workshop bekijken we ook de communicatie vanuit beide partijen. We leren ons in de positie van de ouder te zetten. We zoeken uit wat de mogelijke valkuilen zijn in gesprekken met ouders. Hoe kunnen we door volgen en leiden een rustig en adequaat gesprek voeren, waar beide partijen voldoening aan hebben?