Moeilijk begrijpbaar gedrag in de klas positief aanpakken

 

We krijgen er allemaal wel eens mee te maken in onze klas: kinderen die wel eens negatieve aandacht zoeken, snel boos zijn, misschien zelfs wel anderen al eens pijn doen durven doen, schijnbaar weinig empathie vertonen,… Straffen? Belonen? Niets schijnt te helpen bij deze kinderen of jongeren Wat te doen?

Wat doe je als een kind boos en emotioneel wordt? Hoe herken je hun angst(en) en verdriet? Hoe kan praten over zijn/haar gevoelens? Hoe kan je stress bij kinderen voorkomen?

In deze workshop onderzoeken we eerst wat mogelijke oorzaken zijn van moeilijk gedrag of andere moeilijk begrijpbaare emoties. Het kind kan om heel wat redenen minder goed in zijn vel zitten en van daaruit negatief gedrag vertonen. Dit kunnen sociaal - emotionele oorzaken maar ook sensorische: over - of onderprikkeling. 
We zoeken naar oplossingen, vooral vanuit het idee: ‘Wat kan ik als leerkracht doen?’
Hoe kunnen we dit kind begrijpen? Hoe herkennen en positief aanpakken? Hoe kunnen wij als leerkrachten, opvoeders kinderen leren omgaan met teleurstellingen en frustraties? Hoe herstelgericht werken? Het belang van nieuwe, horizontale autoriteit, verbindende communicatie...

Deze workshop reikt dat ook heel wat bruikbare tips en tools aan om moeilijk begrijpbaar gedrag in de klas en op de speelplaats positief aan te pakken.

Deelnemers krijgen tijdens deze interactieve lezing de kans om zelf situaties aan te brengen.

Deze lezing is bedoeld voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, opvoeders, CLB - ankers en andere externe zorgverleners zijn welkom en kunnen hier met hun vragen over dit thema terecht.

Deze navorming kan zowel voor basisonderwijs als voor het secundair onderwijs gegeven worden.