Luisteren en omgaan met stress en emoties bij lagere schoolkinderen.

Elk kind wil graag gezien worden. Dat spreekt voor zich.
Waarom is hun gedrag dan soms zo moeilijk te begrijpen?


Kinderen zijn vaak veel
kwetsbaarder dan we denken. Ze maken veel nieuwe dingen mee en staan soms onder grote druk.

Soms zijn het kleine ‘faits divers’ die onze kinderen bezighouden en zorgen baren: een ruzie met een vriendje, die ene koek die ze zo graag wilden, waarom huiswerk maken als er zoveel leuke dingen te doen zijn? Kortom leven in een wereld die blijkbaar toch niet alleen om hen heen draait.

Soms echter dragen ze een zware rugzak: zorgen over echtscheiding, rouw, leerstoornissen, pesterijen,…   

 

Hoe groot of hoe klein die zorgen ook zijn van onze kinderen, ze verdienen steeds onze aandacht. Wij leerkrachten zijn hun rots in de branding. Maar hoe doen we dat luisteren naar kinderen,…  echt luisteren?

 

Wat doe je als een kind boos en emotioneel wordt? Hoe herken je hun angst(en) en verdriet? Hoe kan praten over zijn/haar gevoelens? Hoe kan je stress bij kinderen voorkomen?

 

Tijdens deze interactieve lezing nemen we eerst de begrippen stress en emoties onder de loep. Wat zijn ze? Waar komen ze vandaan en wat doen ze met iemand? Meer nog: kunnen we ze onder controle houden? Daarom proberen we de mechanismen van stress en emoties van binnenuit te begrijpen. Wat zegt de wetenschap hierover? Wat zijn de biologische niveaus van emotionele reacties?

Wat mogen we leeftijdsgewijs verwachten van de kinderen in onze school?

Is het temperament bepaald bij de geboorte en onveranderbaar?  Welke rol is er toebedeeld aan opvoeding en omgeving?

 

Verder gaan we samen op zoek naar mogelijke oorzaken van de emoties van kinderen. Hoe  kunnen we de problemen herkennen en aanpakken?  Hoe kunnen wij als leerkrachten, opvoeders kinderen leren omgaan met teleurstellingen en frustraties?

Leerkrachten, opvoeders, zorgbegeleiders krijgen tijdens deze interactieve lezing de kans om zelf situaties aan te brengen. Samen gaan we oplossingsgericht denken. 

 

Deze lezing is bedoeld voor leerkrachten, zorgcoördinatoren,  opvoeders, CLB - ankers en andere externe zorgverleners zijn welkom en kunnen hier met hun vragen over dit thema terecht.