Logopedie

           


Logopedie
Praten gaat niet altijd even vlot…
Het correct uitspreken van woorden is soms moeilijk…
Je hebt wel eens het gevoel niet vloeiend te spreken…
Je hebt vaak een hese stem…
Je merkt dat je kind een beperkte woordenschat heeft…
Het lezen, schrijven en/of rekenen op school loopt niet vlot…

Dit zijn enkele voorbeelden van beperkingen in de communicatie waarbij vaak een beroep gedaan wordt op een logopedist. Maar… wat doet een logopedist nu precies? Welke testen en onderzoeken neemt een logopedist af?

Wat doet een logopedist?

  • Advies -  begeleiding - diagnostiek
  • Leerstoornissen: dyslexie, dysorthografie dyscalculie
  • Taalontwikkelingsproblemen
  • Articulatie stoornissen
  • Neurogene communicatiestoornissen
  • Leren leren

Geen enkele klacht is hetzelfde. Daarom moet elke klacht individueel onderzocht worden. Via een gericht onderzoek en bijkomende informatieverzameling wordt de ernst van de klacht ingeschat. Na een grondig onderzoek stelt de logopedist in overleg met de cliënt een behandelplan op en vervolgens kan de behandeling starten. Deze behandeling heeft als doel stoornissen in de normale communicatie te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Daarnaast geeft de logopedist ook adviezen en informatie. Op deze manier wordt ook de omgeving van de cliënt betrokken bij de behandeling, waardoor deze positief beïnvloed kan worden.

Soms kan een communicatiestoornis verbeteren door een medische, een tandheelkundige, een psychologische of een andere behandeling. Daarom is het belangrijk dat een logopedist samenwerkt met verschillende andere deskundigen. Daarom werken we binnen Ankerpunt met een interdisciplinair team.

Testen en onderzoeken:

Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het afnemen van lees-, schrijf- en rekentesten. Daarnaast kunnen ze ook testen voor articulatie- en taalstoornissen afnemen.

Geconventioneerde logopedisten

Onze logopedisten zijn  geconventioneerde logopedisten. Dit betekent dat ze gehouden zijn aan de tarieven die vastgelegd worden door het RIZIV. 

Medewerkers

Meer weten over onze medewerkers? Klik op hun foto.