Leven met dyslexie

 

Jongeren met dyslexie, dysorthografie, taalstoornissen hebben vaak van jongs af aan  een rem op hun schoolse prestaties. 

Als leerkracht is het niet altijd even evident om hier adequaat hulp te bieden. Toch hebben deze jongeren deze hulp hoog nodig.

We beluisteren de noden van de leerkrachten en bespreken de ervaringen van jongeren. Zo gaan we samen op zoektocht naar inzicht en oplossingen.

Doelstellingen:

 • In kaart brengen van de van leer- en ontwikkelingsstoornissen, leermoeilijkheden en leerproblemen en situeren van leer- en taalstoornissen binnen dit landschap.

 • Een onderscheid kunnen maken tussen leerproblemen - leerstoornissen – taalstoornissen,…

 • Kenmerken van leer-  en taalstoornissen en de gevolgen ervan voor de remediering of begeleiding.

 • Comorbiditeit bij leer-  en ontwikkelingsstoornissen en de gevolgen ervan.

 • Leren zien en benoemen van de zorgvragen die verband houden met het schoolse leren (taal, rekenen, schrijven).

 • Aan de hand van o.a. stellingen en casussen een ordening aanbrengen binnen de complexiteit van de problemen en verduidelijken een aantal veelgebruikte begrippen.

 • Risicosignalen herkennen.

 • Selectief verkennen van materialen.

 • Opvangen van emotionele gevolgen bij leerstoornissen en psycho – educatie binnen de schoolcontext.

 • Sensibilisering.

 • Eerstelijnshulp.

 • Het aspect differentiatie (o.a. het hanteren van differentiatievormen, rapportering, afspraken met het team en ouders)  uitdiepen en voorbeelden aangeven.

 • Binnenklasdifferentiatie en begeleiding in groep of individuele begeleiding.

 • Sticordimaatregelen met het accent op stimuleren en relativeren en zien we hoe we onze emotionele intelligentie efficiënt kunnen inschakelen.

 • Het zelfredzaam maken van deze jongeren.

 • Verschillende soorten buitenschoolse hulp onderscheiden.

 • De verschillende soorten hulp plaatsen binnen de 4 fases van het zorgcontinuüm.

 • Betrokkenheid van ouders. Ouders sensibiliseren. Werking van de organisatie Sprankel.