Leven in chaos

Wat als AD(H)D een talent was?

Aparte reeksen voor lager onderwijs, tieners, studenten, volwassenen

Misschien herken je het wel: ze zijn steeds op zoek naar hun sleutels, hun boekentas, papieren die ze net nog vast hadden en plots verdwenen zijn. AD(H)D is vaak ook impulsief zijn, niet kunnen stilzitten, moeite om de focus te houden…. Niet altijd even evident en het is levenslang! Toch vinden ook jongeren met AD(H)D hun weg in het leven. Soms botsen ze tegen muren aan, zijn ze vermoeiend, maar meestal zijn ze energiek, creatief, vindingrijk en out of the box denkend. En die talenten kunnen we als ouder, opvoeder of leerkracht stimuleren. Daarom is het goed hen te begrijpen. In deze cursus behandelen we volgende thema’s:

 • Wat is nu juist AD(H)D? (Wetenschappelijke benadering)
 • AD(H)D Evolutionair
 • Kenmerken AD(H)D
 • Hoe kunnen we AD(H)D herkennen en diagnosticeren?
 • Situering binnen het M–decreet
 • Medicatie
 • AD(H)D vloek of zege?
 • Voor - en nadelen AD(H)D in het onderwijs thuis, in de hobbyclub.
 • Hoe kunnen we leerlingen die leven met AD(H)D op een adequate manier helpen, zodat ze toch optimaal hun studies kunnen doorlopen?
 • Hoe kunnen we waken over hun welbevinden?
 • Hoe kan Yomiqi (een yoga mindfulnes, qigong, met heel wat tips rond concentratie en impulsiviteit)

In deze sessie werken we met voorbeelden en casussen. Leerkrachten, opvoeders, zorgbegeleiders, ouders krijgen tijdens deze interactieve lezing de kans om ook zelf situaties aan te brengen en casussen te bespreken (graag op voorhand doorsturen). Samen gaan we oplossingsgericht denken.