Kinder - en jongerenpsychiater

Wij zoeken:

Kinder - en jongerenpsychiater om cliënten over te nemen en praktijk verder uit te bouwen. 

Onze kinderpsychiater dr. Ruta Lapasinské gaat met bevallingsverlof en ouderschapsverlof. Wij zoeken iemand om haar opdracht en haar cliënten over te nemen.
We werken ook samen met dr Catherine Van de Putte die ons op dit vlak ook bij staat in raad en daad.

Wie zijn wij?

Ankerpunt vzw is een dynamische interdisciplinaire groepspraktijk. Psychologen, orthopedagogen, logopedisten, leerkrachten, kinderpsychiaters, … zetten zich in voor het welbevinden van kinderen, jongeren, jong volwassenen en hun gezinnen te optimaliseren. We begeleiden o.a. jongeren die op school onderpresteren omwille van leer- of ontwikkelingsstoornissen en/of psychologische zorgen. We doen diagnostiek en revalidatie. We ondersteunen de gezinnen en bieden ook coaching en opleidingen voor zorgverstrekkers.

Profiel

Diplomavereisten: je hebt je opleiding als kinder- en jeugdpsychiater afgerond.
Affiniteit met jongeren met leer en ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en emotionele stoornissen is een noodzaak.

Je hebt ervaring met  kinderpsychiatrische diagnostiek (uitgevoerd door ons team) en behandeling in functie van de gepaste hulpverlening aan kind en context.

Je ondersteunt deze hulpverlening met een medicamenteuze behandeling indien nodig.

Je begeleidt ouders in samenwerking met de andere betrokken hulpverleners.

Je neemt deel aan de interdisciplinaire teamvergaderingen in kader van de opstart en evaluatie van de revalidatie, met het oog op de medische invalshoek en supervisie op het proces van het kind en de ouders.

Je bent bereid het aanbod op vlak van diagnostiek en behandeling mee verder uit te breiden.

Je neemt deel aan de ontwikkeling van het beleid en de inhoudelijke aanpak met oog voor wetenschappelijke onderbouw (cf evidence based).

Je kan zelfstandig en nauwgezet werken.

Voordelen:

- Een zelfstandige activiteit met groeimogelijkheden.
- Werken in en ondersteund door een dynamisch team in een aangename sfeer in een kindvriendelijke omgeving in het Leuvense.
- Interdisciplinaire samenwerking, in een aangename werksfeer
- Ruimte voor eigen initiatieven
- Ondersteuning van een oed georganiseerde en efficiënte secretariaatswerking en financiële administratie
- Elektronische patiëntendossiers, e-facturatie en digitaal overlegplatform
- Consultaties kunnen in het Ankerpunthuis zelf. Ankerpunt stelt je een gezellige en efficiënte ruimte ter beschikking.

Vacaturegegevens:

Type: deeltijds – voltijds: uren overeen te komen
Statuut: zelfstandig
Duur: onbepaalde duur
Vacature: open.
Sollicitatie en CV per mail opsturen naar ankerpuntvzw@ankerpunt.be, t.a.v. Marleen Jans
Adres Ankerpunthuis: Oud – Heverleestraat 62 3001 Heverlee