Kickstart workshops Yomiqi voor scholen

Een gezonde geest in een gezond lichaam
voor elke leerling, voor elke leerkracht

 

Yomiqi project gesteund door  
de provincie Vlaams - Brabant

 

Dankzij de steun van de provincie Vlaams - Brabant krijgen we de kans ons yomiqi project verder uit te rollen in proeftuin of beter 'studio' scholen. GRATIS
 

Vijf Scholen in Vlaams - Brabant
GRATIS tijdens schooljaar 2020 - 2021

Deze kans gemist? Geen nood. Deze vijf sessies zullen als proefproject ook éénmalig aangeboden worden in het Ankerpunthuis in Heverlee. 

Doe mee en schrijf je snel in!

5 scholen & 5 sessies waar we werken rond een gezonde geest in een gezond lichaam met thema's als Ijsbrekers & teambuilding, -zelfvertrouwen, veerkracht & weerbaarheid - (examen)stress, piekeren & (faal)angst , concentratie, chillen & relaxatie, communicatie, ...

In deze workshop gaan de leerkrachten/ begeleiders aan de slag met krachtige, gemakkelijk toepasbaar en te onthouden lichaamsoefeningen in combinatie met inzichten met wat de oorzaak van bepaalde gedrag, stress- of andere zorgfactoren kan zijn en hoe daar best op te reageren. 

Doel hiervan is dat leerkrachten zelf meer in hun kracht kunnen staan en tools hebben waarmee ze aan de slag kunnen gaan samen met hun leerlingen. 

Lees verder onder de foto

 

DE WORKSHOPS
 

In onze drukke prestatiemaatschappij en zeker in deze verwarrende coronatijden is het belangrijk tot jezelf te komen, in alle rust en dit in gezonde sociale interacties met de mensen om je heen. Zelfzorg en bewust leven over- en onderprikkeling kunnen reguleren. Welbevinden dus als basis ook om veerkrachtig voor de klas te staan en jouw leerlingen te ondersteunen zodat ze vol  zelfvertrouwen aan hun een toekomst te kunnen bouwen. 

Maar hoe kom je dichter bij jezelf? Want wat voor de ene werkt is daarom niet helpend voor de anderen. Ieder heeft hiervoor zijn eigen voorkeurmanier. De ene heeft deugd van regelmatige yogasessies, anderen verkiezen een toertje te lopen, fietsen, kleuren, of... Deze zelfkennis is erg belangrijk om in je kracht te blijven of weer op te veren. 

Daarnaast zijn heel wat goed werkende ideeën, inzichten en ademhalings en bewegingsoefeningen die dit alles extra kunnen ondersteunen. Er was vraag naar deze combinatie. 

Yomiqi zoekt naar input van alle mogelijke helpende tools op maat van elk individu. Met Yomiqi hebben we de ambitie iedereen handvaten te bieden in zijn zoektocht naar de helpende en doeltreffende strategieën op korte en lange termijn die bij de persoonlijkheid van elk individu past. Dit aangevuld met psycho - educatie en verrijkt met positieve en opbouwende gedachten uit o.a. bewegingstherapieën maakt van yomiqi een uniek en krachtige tool.
 

Met Yomiqi combineren we de gezonde geest in een gezond lichaam.

Nacht van de student KUL Museum M thema examenstress

Wat vooraf ging?

Vanuit deze nood werkte Ankerpunt met Yomiqi naar een alternatief aanbod met gevarieerde aangename en doeltreffende aandachts- en ervaringsgerichte bewegingen met heel wat tips rond zelfzorg. Humor en talent zijn hier sleutelwoorden.

We bieden het nu al in een prille vorm aan voor kinderen, jongeren, (jong) volwassenen. Gezien het succes willen we dit nu ook verder uitrollen voor leerkrachten en  schoolteams. Onze leerkrachten zijn immers eerstelijns en staan in een goede positie om eenvoudig toepasbare, maar krachtige technieken uit te dragen naar kinderen en jongeren. 

Zo kunnen leerkrachten en leerlingen naar eigen interesse en vermogen werken aan hun veerkracht en welbevinden. Hier is dé ruimte ook voor die kwetsbare jongeren die anders misschien de kans niet krijgen om in hun vrije tijd aan ontspanning en zelfzorg te doen.

Proeftuin'studio'

Concreet stellen we voor deze scholen een kickstartproject voor, dat dient als een soort van proeftuin of beter proef ’studio’  

Dit doen we samen met de leerkrachten. We willen met hen het hele het traject doorlopen. We doen dit ook door hun noden te beluisteren en proefondervindelijk te ervaren wat werkt en waar nog aan gesleuteld kan worden.
Parallel willen we ook een reeks (en?) in Ankerpunt zelf aanbieden, waar geïnteresseerde leerkrachten uit andere Vlaams – Brabantse scholen zich kunnen bij aansluiten om hen alzo ook de kans te geven om aan dit proefproject deel te nemen.

Daarna willen we dit project uitrollen naar andere scholen.

Deze workshops beantwoorden aan de noden van leerkrachten.

In deze woelige coronatijden, waar fysieke afstand ook spontane sociale interacties belemmeren, kampen heel wat mensen - nu nog meer dan ooit in onze prestatiemaatschappij - met stress, angst, piekergedachten, depressies, … Dit alles laat ook onze jeugd, onze leerlingen niet onberoerd. Integendeel!

Reden te meer om leerkrachten krachtige tools aan te bieden om zelf weerbaar, sociale interactie en zelfvertrouwen en welbevinden bij andere leerkrachten en leerlingen te verstevigen.

Met Yomiqi willen we hier alles op inzetten. Het is de ideale tool om hiermee aan de slag te gaan, omdat deze methode ieders eigenheid respecteert, en tegelijkertijd toch oefeningen (fysiek) aanreikt gecombineerd met inzichten vanuit de psycho-educatie (cognitief).

Uitgangspunt

Ankerpunt gaat er van uit dat de basis van goed functioneren welbevinden en een veilig klimaat is. Van hieruit vindt het kind, de jongere, de leerkracht coping strategieën om met moeilijkere omstandigheden om te gaan. Eerst wel in je vel om goede en gemotiveerd te kunnen studeren of les geven.

Daarom hebben deze kick off workshops in de eerste plaats als doel kinderen/ jongeren / leerkrachten zich wel in hun vel te laten voelen en hen enerzijds praktische rustgevende of ontladende lichaamsbeleving te geven en de nodige inzichten, vaardigheden copingstrategieën aan te leren om zo veerkrachtig en vol zelfvertrouwen aan hun toekomst te kunnen bouwen. De oefeningen zijn zowel individueel per leerkracht als teamsgericht toepasbaar, steeds op maat.
Bovendien geeft het ook de leerkracht krachtige tools om samen met de klas of het leerkrachtenteam aan de slag te gaan

Doel is dat leerkrachten de leerlingen (en zichzelf) tools aangeven om de transfer te kunnen maken van deze nieuwe inzichten en vaardigheden op psychosociaal en emotioneel vlak naar hun (buiten)schools leefwereld en dat in respect voor zichzelf en de anderen en dit op maat van elk kind. Daarom proberen we ook de ouders maximaal te betrekken. .

Leerkrachten stellen vaak vragen over probleemgedrag in de klas. Ze maken zich zowel zorgen over de te stillen of faalangstigen, als diegenen die op een meer negatieve manier de aandacht trekken. Dit laatste kan zich dan weer op verschillende manieren uiten: van de clown uithangen, geprikkeld naar agressief of pestgedrag, of weer anders: emoties niet kunnen uiten, depressie, stress, …

Met de basisprincipes van yomiqi, krijgen de leerkrachten tools om zowel zelf positief en krachtig in te spelen op bepaalde situaties, en kunnen ze ook de leerlingen tools aanreiken om hier positief op in te spelen.

EN DAARNA?

Samen met de proef ’studio’ scholen, zal Ankerpunt dit project evalueren en bijsturen waar nodig. Het is onze ambitie om het project zo uit te werken dat het ook bruikbaar wordt voor andere scholen.

Kom tot rust, ontspan en kom dichter bij jezelf met YOMIQI
 

Heerlijk ontspannen of eens onbekommerd gek doen, weg van alle zorgen? Het kan met Yomiqi! Een leuke, inspirerende en gevarieerde mix van o.a. yoga, mindfulness, qigong, ontladende bewegingen, gecombineerd met een gezonde dosis humor en spel. In deze gezellige sfeer wisselen we ervaringen uit en geven we praktische tips rond positieve communicatie,
zelfzorg, weerbaarheid en welbevinden!

Inschrijven

 

YOMIQI is het Japanse woord voor
leven, in het hier en nu zijn’.
QI betekent 'energie, levenskracht'.
Dit is de energie die we zo broodnodig hebben om gezond, ontspannen
en bewust te leven in onze moderne maatschappij.

Het is de kunst jouw manier van yomiqi te vinden.

 

Meer lezen over yomiqi? Klik hier