Johan Weigl

Mijn naam is Johan Weigl.


Ik ben internationaal georiënteerd en heb een holistische visie op een kwaliteitsvol leven. Op zelfstandige basis werk ik interdisciplinair met het Ankerpunt vzw en multidisciplinair met betrokken (para)medici zoals de huisarts, kinesist, CLB en de school.

Ik heb een diploma ‘professionele bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)’ aan de Hogeschool van Utrecht en ‘Master in de Pedagogische Wetenschappen optie Orthopedagogiek’ aan de KU Leuven. Als voormalige gedragsdeskundige in de VAPH sector en academisch personeel van de KU Leuven heb ik een brede blik op de professionele hulpverlening.

Ik ben zowel in België als in Nederland wettelijk erkend als Orthopedagoog en in Vlaams Brabant ook als Eerstelijnspsycholoog (ELP) voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar).  Als ELP - er kan ik een sociaal tarief hanteren voor een 4 tal sessies (maximaal 8).

Hiernaast ben ik lid van zowel de Vlaamse als Nederlandse beroepsvereniging. Ook organiseer en volg ik periodiek nascholing voor collega psychologen en orthopedagogen.

Kinderen, jongeren (tot 25 jaar) en ouders kunnen bij mij terecht voor uiteenlopende vragen en onderwerpen. Bijvoorbeeld:
- aandacht
- cognitie
- sociale interactie
- emotionele ontwikkeling
- weerbaarheid
- veerkracht
- angsten
- nachtrust
- schoolse prestaties
- ingrijpende levensgebeurtenissen
- algemeen welzijn
- passend speelgoed
- vrijetijdsbesteding
- studie gerelateerde vragen
- ...

Afhankelijk van de vraag worden diverse opties/modulen op maat aangeboden. De ouders en jongeren hebben de regie in het hele traject. Het traject sluit zoveel als mogelijk aan bij de noden van de cliënt. Bijvoorbeeld, soms is het nodig om een aantal vaardigheden te onderzoeken, dit is de moderne handelingsgerichte diagnostiek (niet om labels te plakken/klassieke diagnose). Bij complexe vragen wordt procesdiagnostiek aangeraden waarbij over een ‘langere periode’ diverse metingen worden aangeraden. Maar soms is al veel onderzocht of is de situatie heel duidelijk, dan kunnen we direct aan de slag! In het laatste geval is een ELP traject mogelijk interessant.

Is de vraag nog niet duidelijk? Maar zit u met zorgen? Blijf niet knagen durft te vragen.