Zorgcoaching


 

Voor wie?

Voor kinderen of jongeren die hun probleem herkennen in een of meer van onderstaande gevoelens en / of ervaringen:

 • als je rem een leer - of ontwikkelingsstoornis is
 • als de wereld van nu angsten bij je oproept
 • als je de druk van de huidige prestatiemaatschappij niet aankan
 • als je hoogsensitief bent
 • als je hoogbegaafdheid niet begrepen wordt
 • als je verlegen bent en je je niet goed durft te uiten en je niet voor jezelf durft opkomen
 • als je uitgesloten of gepest wordt.
 • als je eet – of slaapproblemen hebt
 • als je zelf soms anderen pijn doet of verdrietig maakt
 • als je moeilijk vrienden kan maken en/of behouden
 • als je moeite hebt met grenzen
 • als je je moeilijk aan spelregels kunt houden en zo jezelf buiten spel zet
 • als je afscheid hebt moeten nemen van iemand die je dierbaar is en je het moeilijk hebt met de verwerking hiervan
 • als je ouders in een echtscheiding zitten en je hebt het er moeilijk mee
 • als je problemen hebt in relatie met anderen: school, gezin, vrienden, …
 • als je op zoek bent naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • als je niet goed weg weet met je puberteit
 • als je adoptie vragen bij je oproept


 • Sommige ziekenkassen komen tussen bij bepaalde begeleidingen. Bevraag uw ziekenkas en uw begeleider hierover!
    

Doel

Een kind gelukkig maken, zodat het vol zelfvertrouwen aan zijn toekomst kan bouwen.
 
Een kind dat in zichzelf gelooft, zal beter functioneren op alle levensgebieden: thuis, op school en in de omgang  met vrienden.
 
Een kind zal zich vrijer bewegen, zich zelfzekerder voelen en meer durven.

Een jongere zal meer grip krijgen op wie hij is wat hij wil en zal zo de omgang met anderen beter kunnen hanteren.
  

Werkwijze

Tijdens een intake gesprek maken we kennis. Zorgen en verwachtingen worden hier besproken. De ouders kunnen hun verhaal vertellen en vragen stellen. We beluisteren uw verhaal en maken een intern verslag op voor het team. Op basis hiervan bespreken jouw verhaal interdisciplinair, zoeken we de eerste stappen voor het traject en beslissen we welke medewerker met jouw kind dit traject zal opstarten. Mogelijke informatie van andere externe hulpverleners kan dan worden geïntegreerd.

Omdat ieder kind uniek is, wordt er in dialoog met uw kind/jongere een gespecialiseerd programma uitgewerkt.
Zo krijgt de jongere tijdens de sessies de ruimte om op eigen wijze aan zijn of haar situatie te werken en worden er ankerpunten gezocht.
Tijdens de sessies zullen we samen met het kind inventariseren waar hij / zij het moeilijk mee heeft, waar dat mee te maken heeft en hoe het kind zelf denkt over mogelijke oplossingen. We zoeken samen naar een doelgerichte aanpak op stap naar wenselijk gedrag.
Als een kind het moeilijk heeft zich te uiten, wordt het kind uitgenodigd om uit te drukken wat het bezighoudt. Voor jonge kinderen is het spel een spontane manier om zich uit te drukken. Door observatie kan hieruit begrepen worden hoe het kind zijn leven ervaart en proberen we te achterhalen hoe de problemen ontstaan zijn. Naast het spelen vinden ook gesprekjes plaats. Daarbij kan het kind vertellen over het leven thuis, op school of daarbuiten.
Het gesprek als middel om contact te maken met een kind wordt belangrijker naarmate het kind ouder is. Zeker bij jongeren neemt praten een belangrijkere plaats in. Tijdens de gesprekken kan de jongere aangeven wat het probleem is en hoe hij of zij er zich bij voelt .
Werken met creatief materiaal, rollenspelen of andere technieken zijn mogelijke hulpbronnen.

Ouders kunnen bij ons terecht voor opvoedingproblematieken en krijgen ook heel wat tips om zelf aan de slag te gaan. 

Zo gaan we samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Indien het nodig blijkt, kan er  samengewerkt  of doorverwezen worden naar een specialist.
 

Diagnostiek

Voor de  jongeren selecteren we de diagnostische protocollen (cfr. www.prodiagnostiek.be) als leidraad om het diagnostisch proces te sturen. Dit gebeurt op basis van specifieke instrumenten en de daarbij horende interpretatie- en beslissingscriteria in functie van de vraagstelling. Dit kan in Ankerpunt zelf, of in samenwerking met  CLB, kinderpsychiater en / of andere externe specialisten.