Leercoaching

Een getuigenis:

"Bedankt nog voor het aangename gesprek en de nuttige tips die je ons uitlegde m.b.v slides uit je powerpoint leren leren. M. is de volgende dag terug naar school gegaan. Hij heeft ook - grappig genoeg - naar al je tips geluisterd. Ook is hij terug beginnen studeren. Oef!"                                                 Mama van een zoon 6 ASO Wiskunde wetenschappen

Ons aanbod (klik op de paarse balkjes om meer te weten):

 

Wanneer?

Tijdens het schooljaar (na de schooluren, zaterdagen)
Tijdens de vakanties: zomer, herfst, kerst, krokus en paasvakantie.

Kan zowel online als live in het Ankerpunthuis zelf, mits respecteren van de coronaveiligheidsvoorschriften.

 

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren uit het basisonderwijs, secundair of studenten hoger onderwijs  met:

 * leermoeilijkheden:

 • Leerachterstand
 • Resultaten onder niveau, tegen verwachting in  
 • Ondoeltreffende studiehouding of organisatie huistaak

* leer - of ontwikkelingsstoornissen:

 • Dyslexie, dyscalculie, dysorthografie
 • Concentratiestoornissen
 • Leermoeilijkheden als gevolg van ASS  (Asperger)-  ADHD – NLD, psychologische zorgen, ...
 • Hoogbegaafdheid
 • Hoogsensitiviteit


Wat doen we?

 • Studiebegeleiding: leren leren, mindmapping, samenvattingen maken en leren maken, voorbereiden van examens – toetsen, motiveren en stimuleren.
 • Stressmanagment, zelfvertrouwen opbouwen...
 • Huiswerkbegeleiding
 • Begeleiden van het leren van vakken o.a.:
  • Wiskunde, rekenen
  • Taal: Nederlands, Frans, Engels,  Latijn, ...
  • Wereldoriëntatie:  natuur,  ruimte, tijd
  • Geschiedenis, aardrijkskunde,
  • Biologie, fysica, chemie,..
  • ...
 • Voorbereiden examencommissie
 • Studiekeuzebegeleiding
 • Diagnostiek

  

Doel

Jongeren die het op de een of andere manier moeilijk hebben met leren, opnieuw een kans geven. Individueel of in groep

Individueel

Dit gebeurt door individuele begeleiding, waarbij jongeren adequaat leren omgaan met  storende factoren en nuttig gebruik leren maken van de eigen talenten. Aangepaste werkmethodes en – strategieën  bieden als ankerpunten  een houvast in de verdere ontplooiing. Tijdens de sessies worden deze ankers steeds meer verdiept en leren de jongeren ze vlot toe te passen.

Na verloop van tijd zal jouw kind of jongere ook weer het nodige zelfvertrouwen hebben. Dan kan het weer fier zijn op de eigen resultaten. Geef kinderen een pluim en de nodige zorg en ondersteuning, dan bereiken ze vaak veel meer dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden! Zo kijken ze vol zelfvertrouwen naar hun toekomst.

Studiekeuze
Samen met de jongeren kunnen op zoek gaan naar de beste onderwijskeuze.

In groep: 'studie - in - zicht'

Op regelmatige basis organiseren workshops of kampjes rond leren leren voor een kleine groep. 

Meer info klik hier
  

Werkwijze

 • Tijdens een intakegesprek maken we kennis met jou en jouw kind. Samen (met eventuele informatie van andere instanties en in overleg met de school of andere externe hulpverleners) bespreken we de knelpunten, formuleren we doelen en zetten we de  eerste lijnen  voor een behandelingsplan uit.
 • Tijdens de sessies zelf wordt er in een ontspannen sfeer educatief gewerkt rond de  knelpunten, het verwerken van bepaalde leerstof, het eigen maken van  een juiste leerstrategie (lessen, huiswerk, examens, planning).
 • Leren leren bij jongeren vertrekt vanuit de eigen leerstof en de eigen agenda zodat  ze de methode meteen en efficiënt in praktijk kunnen toepassen .
 • Mogelijke leerachterstanden kunnen worden bijgewerkt door o.a. het gebruik van op maat gemaakte werkdocumenten, ankeroefeningen, doelgerichte computerprogramma’s, ...
 • Voor de jongsten maken wisselende werkvormen, gevarieerde oefeningen, aantrekkelijk didactisch materiaal en educatieve spelletjes de sessies boeiend van het begin tot het einde. Hierdoor verhoogt de concentratie. Dit alles leidt  naar betere resultaten.
 • Ook voor jongeren van het middelbaar en studenten wordt er in een ontspannen sfeer gewerkt. 
 • De talenten van het kind/ de jongere komen tijdens de sessies volop aan bod en worden gestimuleerd zodat het kind vol zelfvertrouwen het leerproces verder wil zetten.
 • Door observaties en gesprekken kunnen eventueel dieper liggende oorzaken aan het licht komen. We gaan op zoek naar mogelijke oplossingen of er kan doorverwezen worden naar een specialist.
 • Ouders en kinderen krijgen regelmatig feedback. Tijdens ons traject wordt de zorg steeds geëvalueerd  en bijgestuurd,
 • We werken indien mogelijk ook in samenwerking met de school en andere externe hulpverleners.
    

Testen en onderzoeken 

Voor wie:  kinderen en jongeren uit het basisonderwijs, secundair of studenten hoger onderwijs 

Een greep uit ons aanbod:

 • Intelligentieonderzoek (CHC model)
 • Leerstoornissen: dyslexie, dyscalculie
 • Aandacht/concentratie
 • Visueel/ruimtelijk inzicht
 • Schrijfmotoriek
 • Emotioneel - welbevinden
 • Ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD, ...
 • ...

 

Meer weten? Klik hier naar onze uitgebreide pagina over diagnostiek.