Hoe burn - out, bore - out, depressie en stress op de werkvloer voorkomen of genezen!

Burn - out,  bore-out, depressie en stress werden recent erkent als mogelijks werkgerelateerde ziektes. In ieder geval zorgen deze ziektes voor hogere werkdruk en mindere efficiëntie op de werkvloer.
Uw bedrijf heeft het beste met zijn werknemers  en zijn bedrijf voor. Maar hoe dit aanpakken?

Lees hier hoe uw bedrijf deze ziektes kan voorkomen of genezen:
Ankerpunt heeft al heel wat jaren met  succes ervaring met dit thema. Daarom organiseren wij ook in bedrijven originele, interactieve en beklijvende workshops rond preventie, zowel voor de werknemer als voor leidinggevenden.

Voor de werknemer:
Ook op het werk is het belangrijk dat u uw persoonlijke energie goed beheert. Hoe stress omzetten in positieve energie? Hoe het maximale uit jezelf halen, zonder je privé leven in gedrang te brengen? Hoe je werk efficiënt plannen en je mails optimaal beheren. Hoe goede contacten leggen en onderhouden met collega's en optimaal samenwerken. Hoe een gezonde balans tussen werk en privéleven behouden... 

Voor de leidinggevende.
Wat heeft mijn werknemer nodig om optimaal en in ecologie met het bedrijf en zichzelf te presteren? Hoe coachend communiceren met mijn medewerkers. Wat heb ik  zelf nodig als leidinggevende? 

Dit en vele andere thema's worden in deze originele, interactieve  en beklijvende workshops behandeld. Meer info volgt of kan u nu al aanvragen via info@ankerpunt.be of 0497/746899

Lees ook 'Stress omzetten in positieve energie'