Groei uit jezelf.Persoonlijke groei en ontwikkeling voor volwassenen

Kom, ontdek  en versterk je eigen talenten. Neem nieuwe stappen in je persoonlijke ontwikkeling.

Deze cursus is voor iedereen die nieuwe stappen wil ondernemen  in  persoonlijke ontwikkeling en groei en tegelijk stress, burn - out  of bore - out ver van zijn bed wil houden.

Vind je dat het tijd is om  nieuwe wegen in te slaan, professioneel of privé?  Vind je de tijd rijp om  er volop  tegenaan te gaan, je eigen identiteit  en talenten te verdiepen?  Zou je graag willen  realiseren wat je echt wilt en  verlang je voluit ‘in je kracht’ te staan,...?  dan  sta jij nu op de drempel van  heel wat  boeiende uitdagingen.

'Groei uit je zelf' is een UNIEK concept waar  niet alleen interactief en integratief, maar ook individueel gewerkt wordt rond jouw persoonlijke groei en ontwikkeling.
In deze reeks 'Groei uit jezelf ' kan je  INTERACTIEF  ontdekken wie jij nu eigenlijk bent. Hoe je je talenten kan uitdiepen en inzetten om ‘in je kracht’ te staan, doelen te bereiken. Hoe je je persoonlijke groei en ontwikkeling kan stimuleren.  We ontdekken en TRAINEN nieuwe inzichten en vaardigheden.

In het veilige kader van een kleine besloten groep deelnemers en onder leiding van een deskundige coach kan er  dieper ingegaan worden op  jouw  INDIVIDUELE doelen en noden.

Het boeiende is dat we ook  INTEGRATIEF werken:

Wij gaan ons dan ook niet beperken tot één persoonlijkheidstheorie of psychotherapeutisch model.  We gaan over de grenzen  van de verschillende modellen gluren en integratief aan de slag gaan met  JOUW TALENTEN in combinatie met de helpende technieken en de achterliggende filosofie van o.a. CGT, NLP , IP  ,  TA, experiëntiële benadering, de positieve, oplossingsgerichte benadering, gecombineerd met mindfulness  en vele (creatieve)  therapieën.  Een greep uit de inhoud:

IP: Integratieve psychotherapie: Constructief denken met behulp van  'vijf krachten':  geloof in jezelf , durf, doorzetten, constructief evalueren en zeker en vast er  van kunnen en mogen  genieten. Dit zijn onze  'richting' aangevers in deze exploratie en het bereiken van onze doelen en groei.
CGT (Cognitieve gedragstherapie) leert ons dat we in het leven keuzes kunnen maken, dat we de touwtjes zelf in handen kunnen nemen. Hier leren we hardnekkige niet helpende vastgeroeste patronen om te zetten in frisse, nieuwe helpende gedachten en acties. We ontdekken hoe denken, voelen en doen congruent op elkaar inspelen en met omdenken nieuwe inzichten en positieve resultaten kunnen bereiken.
Met NLP  ontdekken we  hoe we onze emotionele intelligentie kunnen inzetten voor positieve communicatie.
TA (Transactionele Analyse) leert je hoe onbewust ervaringen uit je jeugd, je basisnest een invloed hebben op je huidige gedragingen. We ontdekken jouw script en gaan aan de slag met de drie ego-posities en transacties.
Vanuit de positieve, oplossingsgerichte benadering zetten we de focus op ons doel, op wat we willen bereiken. Een fundamenteel zelfvertrouwen en een positief welbevinden liggen aan de basis van elke groei.
We leren ontspannen, mindfull en mild voor onszelf te zijn.
We gaan  creatief aan de slag met onze gedachtes en gevoelens.
...

Passie en talent

In deze cursus ontdek je jezelf, mag je jezelf zijn en leer je je talenten  en passies in te zetten in je traject naar persoonlijke groei en het stellen en bereiken van doelen.
Opzet van deze cursus is  dat je in je dagelijkse leven - ook wanneer de cursus reeds lang is afgelopen - daadwerkelijk aan de slag kan gaan met jouw nieuwe vaardigheden. Er worden dan ook veel nieuwe vaardigheden ingeoefend en getraind. Daarom wordt deze cursus aangeboden in een reeks van 10 donderdagavonden,  verspreid over een heel academiejaar. Zo krijg je de kans om  werkelijk aan de slag te gaan met de nieuwe kennis en vaardigheden, om ze daadwerkelijk toe te passen in je dagelijkse leven,  ze samen te evalueren en nog meer te verfijnen.

In de prijs is ook oa 1 uur individuele coaching begrepen.
Het contactmoment is in onderling overleg af te spreken.