Ellie Kloeck

 

Klinisch kinder- en jeugdpsychologe & Relatie- en gezinstherapeute i.o.

Ik heb steeds een enorme interesse gehad in menselijk gedrag en vooral de ontwikkeling hiervan bij kinderen en jongeren. Ik heb dan ook een masteropleiding gevolgd in de klinische psychologie (afstudeerrichting kinderen en adolescenten) en ben als psycholoog geregistreerd bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 952123128).

Bij mij kunnen meisjes en jongens (en hun ouders) terecht voor psychologische begeleiding, diagnostiek en/of studiebegeleiding. Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen: angsten, concentratieproblemen, gedragsproblemen, slaapproblemen, eetproblemen, woedebuien, stemmingsproblemen, perfectionisme, pesten, zelfvertrouwen, vermoeidheid, schoolse moeilijkheden,…

Voel je je niet goed in je vel? Kan je moeilijk vrienden maken op school? Ben je regelmatig boos, bang of verdrietig? Soms maken kinderen en jongeren een moeilijke periode mee en weten ze niet hoe er mee om te gaan. Of misschien voel je je niet goed zonder te weten waarom? Het komt geregeld voor dat kinderen niet kunnen verwoorden wat er aan de hand is, of zelf niet weten waarom ze zich niet goed voelen.

Een bepaalde gebeurtenis kan aanleiding geven tot (vage) klachten, maar het is niet altijd helemaal duidelijk waarom of wanneer de klachten precies zijn ontstaan. Als kinder- en jongerenpsycholoog wil ik een veilige ruimte creëren en op een objectieve, onbevooroordeelde en niet-oordelende manier samen met jou op zoek gaan naar wat de mogelijke oorzaken zijn en vooral hoe we de klachten het best kunnen aanpakken. Omdat iedereen anders is, ga ik op zoek naar een werkwijze dat het best aansluit bij jou. Naast de zaken die moeilijk lopen, vind ik het eveneens erg belangrijk om stil te staan bij jouw sterke kwaliteiten. Deze spelen namelijk een belangrijk rol in de zoektocht naar mogelijke oplossingen!

Daarnaast doe ik ook nog diagnostische onderzoeken rond IQ, AD(H)D, ASS, Angsten, ...

Begeleidingen kunnen individueel, met het gezin of in groep (alle leeftijden)