Een andere kijk op cijfers

 

Een andere kijk op cijfers: leven met dyscalculie.

 

Dyscalculie is een hardnekkig  en vaak complex probleem, waar je mee verder moet, een leven lang.

Hoe ervaren jongeren dyscalculie in het dagelijkse leven? Welke sociale, emotionele en praktische impact heeft dit op hun leven? Hoe kunnen we  deze jongeren helpen nu en ook in de toekomst?

We proberen door de bomen het bos te zien. We nemen de verschillende soorten dyscalculie onder de loep en kaderen ze binnen de wereld van leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen. We beluisteren verhalen van jongeren en gaan mee in hun ervaring. Zo kunnen we hen begrijpen en adequate ondersteuning geven.

Daarom

  • leggen  we het accent op stimuleren, relativeren en motiveren
  • zoeken we uit hoe we deze jongeren  zelfredzaam kunnen maken,
  • ontdekken we hoe we de zorgen van de jongeren met o.a. psycho – educatie  kunnen faciliteren,
  • zoeken we naar signalen die wijzen op dyscalculie,...
  • zien we hoe we onze emotionele intelligentie efficiënt kunnen inschakelen, 
  • ontdekken we hoe we dyscalculie kunnen herkennen.
  • gaan we op zoek naar extra hulpmiddelen, haalbaar binnen een rijk gevarieerde klascontext,
  • nemen we de sticordi - maatregelen eens onder de loep,
  • zoeken we uit hoe we de ouders erbij kunnen betrekken

Meer info of aanvraag:  contacteer ons