Diagnostiek: testings en onderzoeken

Waarom onderzoek?

Met het oog op een adequate begeleiding, zijn indien nodig testings een nuttig en noodzakelijk hulpinstrument. Soms zijn er al testen afgenomen (vb door CLB, gespecialiseerde zorgverleners,...).

Diagnostiek in Ankerpunt
Zoniet kunnen er in Ankerpunt door de deskundigen van ons team de nodige testen, vragenlijsten afgenomen worden.
Ankerpunt werkt hiervoor samen met kinderpsychiater Catherine Vandeputte. Zo kunnen we wachtlijsten zoveel mogelijk vermijden.
We werken indien nog plaats ook op doorverwijzingen van andere kinderpsychiaters.
 

Voor wie:  kinderen en jongeren uit het basisonderwijs, secundair of studenten hoger onderwijs 

Door wie:
ervaren logopedisten, orthopedagogen, psychologen in samenwerking met onze kinderpsychiater

Een greep uit ons aanbod:

Diagnostisch onderzoek kan bestaan uit testings voor één of meerdere onderstaande problematieken:

- Intelligentie (CHC model) Wisk V (meest recente testmateriaal)
- Schoolvordering
- Leerproblemen en leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie) met advies    voor sticordimaatregelen op school
- Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS,…)
- Aandacht, concentratie  en geheugen
- Visueel-ruimtelijk inzicht
- Schrijfmotoriek en fijne motoriek
- Studiehouding, schoolbeleving, schoolkeuze lager en middelbaar onderwijs, voortgezet of buitengewoononderwijs
- Gedragsmatig en emotioneel functioneren  bij kinderen, jongeren, volwassenen
- Gedrags – en opvoedingsproblemen
- Gezinsfunctioneren
- ...

Specifiek voor volwassenen:
- Persoonlijkheidstesten
- loopbaanbegeleiding

Prijzen: 60 euro/uur

- Het aantal uren hangt af van het soort testing. 
Bij elke testafname wordt ook de scoring, verslaglezing, verslagschrijving, bespreking, observatie, ... afzonderlijk aangerekend. 

- Intakegesprek: 70 euro
- Eénmalige dossierskosten 20 euro
- Wji gebruiken het meest up to date test materiaal. Bij sommige genormeerde vragenlijsten wordt er een toeslag aangerekend (prijs afhankelijk van de gebruikte tests)

 

QEEG
Onderzoekt depressies, aandacht- en concentratiestoornissen  met of zonder hyperactiviteit, asymmetrieën tussen de beide hemisferen (NLD, DCD,…), dyslexie  en andere ontwikkelingsstoornissen. De werking van eventuele medicamenteuze ondersteuning kan opgevolgd worden middels controle qEEG’s.