Diagnostiek: testings en onderzoeken

Waarom onderzoek?

Met het oog op een adequate begeleiding, zijn indien nodig testings een nuttig en noodzakelijk hulpinstrument. Soms zijn er  al testen afgenomen (vb door CLB, gespecialiseerde zorgverleners,...). Zoniet kunnen er in Ankerpunt door de deskundigen van ons team de nodige testen, vragenlijsten  afgenomen worden.
Ankerpunt werkt hiervoor samen met kinderpsychiater Catherine Vandeputte.
We werken daarnaast ook op basis van doorverwijzingen van andere kinderpsychiaters.
 

Voor wie:  kinderen en jongeren uit het basisonderwijs, secundair of studenten hoger onderwijs 

Door wie:
ervaren logopedisten, orthopedagogen, psychologen

Een greep uit ons aanbod:

Diagnostisch onderzoek kan bestaan uit testings voor  één of meerdere onderstaande problematieken:

- Intelligentie (CHC model)
- Schoolvordering
- Leerproblemen en leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie) met advies    voor sticordimaatregelen op school
- Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS,…)
- Aandacht, concentratie  en geheugen
- Visueel-ruimtelijk inzicht
- Schrijfmotoriek en fijne motoriek
- Studiehouding, schoolbeleving, schoolkeuze lager en middelbaar onderwijs, voortgezet of buitengewoononderwijs
- Gedragsmatig en emotioneel functioneren  bij kinderen, jongeren, volwassenen
- Gedrags – en opvoedingsproblemen
- Gezinsfunctioneren
- ...

Specifiek voor volwassenen:
- Persoonlijkheidstesten
- loopbaanbegeleiding