De titeltjes vragen ze toch niet (leren, leren thuis)

 

De titeltjes vragen ze toch niet.

 

Thema "leren leren".  Handige tips en tools voor ouders en studerende jongeren.

 

Deze interactieve lezing is het verhaal  van en over jongeren, die ondanks hun goede intenties het moeilijk hebben bij het leren.

 

Jongeren zitten soms urenlang achter hun boeken, zetten zich in voor hun studie, maar halen in de eindmeet tegenvallende resultaten. Zo raken ze ontmoedigd, worden onzeker, haken af,  krijgen faalangst, worden stil en verlegen, voelen zich niet lekker in hun vel,  of beginnen clownesk of negatief gedrag te vertonen, …

En de ouders? Als ouder wil je het allerbeste voor je kind. Je wil wel helpen, maar  je weet niet goed hoe er aan te beginnen. Soms zijn ruzies of tranen niet veraf. Je wordt er wanhopig van en eigenlijk zou je gewoon gezellig vader of moeder willen zijn en een warm nest  bieden aan alle gezinsleden. Iedereen heeft nood aan jouw aandacht, maar hoe doe je dat en hoe hou je dat vol?

 

Deze interactieve lezing biedt heel wat tips hoe jongeren “gemakkelijker” kunnen studeren en hoe ouders hen daarbij kunnen ondersteunen.  Hoe studeert jouw kind het best en welke (metacognitieve) vaardigheden en technieken werken efficiënt?

Aan bod komen thema’s als: planning, zelfstandig, efficiënt  en nauwkeurig  werken. Hoe studeer je talen, wiskunde of vakken als geschiedenis of aardrijkskunde. Hoe structureer je een tekst ? Hoe maak je schema’s of maak je beter mindmaps,…?

Daarnaast wordt ook het belang van ontspanning geaccentueerd en gaat onze aandacht naar de studeerruimte, slaaphygiëne, gezonde voeding,…

Natuurlijk staan we ook stil bij  het welbevinden en zelfvertrouwen van de jongere. Hoe kan je als ouder jouw kind emotioneel  stimuleren en motiveren, zodat het de positieve energie hervindt, blijft behouden en adequaat weet in te zetten. Hoe kan je jongeren met behulp van psycho – educatie terug positief laten denken en weer zelfzeker worden?
 

Een greep uit het aanbod: 

 • Wat zijn de verschillende noodzakelijke stappen van studeren?
 • Werking en ontwikkeling van het brein en impact ervan op studeren.
 • Planningen maken en opvolgen.
 • Belang van pauzes.
 • Leerstrategie, efficiënt invullen van het studiemoment, nut van herhalend studeren.
 • Belang van de titeltjes, valkuilen bij samenvattingen, maken van mindmaps.
 • Lezen van de opdracht, begrijpend studeren.
 • Wat met multimedia?
 • Hoe stress, faalangst voorkomen of overwinnen, focussen, cncentratie.
 • Straffen of beloning,
 • Zelfzorg, voeding, nachtrust, wel in je vel,
 • Examen voorbereiden, hoe examens afleggen
 • Vakspecifieke tips, ...

De activiteiten kunnen op vraag inhoudelijk op maat worden aangepast, afhankelijk ook van de doelgroep: leerlringen, ouders, leerkrachten, zorg,...