De titeltjes vragen ze toch niet (leren, leren)

Leren leren begint al in de klas:

Onderpresterende jongeren motiveren en  leren studeren.


Lisa zit in het eerste jaar ASO. Als ze studeert, slaat ze de titeltjes over en begint ze ergens midden in haar blad. Ze heeft het ook moeilijk met het filteren van de juiste informatie  uit de hoeveelheid gegevens…

Jongeren zitten soms urenlang achter hun boeken, zetten zich echt in voor hun studie, maar halen in de eindmeet echt tegenvallende resultaten. Zo raken ze ontmoedigd, haken af, krijgen faalangst of beginnen negatief gedrag te vertonen, …


Deze workshop biedt een kijk op

• hoe onderpresterende jongeren nu eigenlijk studeren
• wat de gevolgen kunnen zijn van een slechte studiemethode
   - op studie vlak
   - op socio- emotioneel vlak

Deze workshop zoekt naar handige tips

• hoe wij hen kunnen ondersteunen op studievlak.
• leren leren.
• hoe ze met psycho - educatie hun leven in eigen handen kunnen nemen.
• hoe  wij hen emotioneel kunnen stimuleren en motiveren zodat ze hun positieve energie blijven behouden en adequaat weten in te zetten.
• hoe we leren met onze zintuigen (NLP).
• hoe we met onze intelligentie aan de slag kunnen. 
 

Een greep uit het aanbod:

 • Wat zijn de verschillende noodzakelijke stappen van studeren?
 • Werking en ontwikkeling van het brein en impact ervan op studeren.
 • Planningen maken en opvolgen,
 • Belang van pauzes.
 • Leerstrategie, efficiënt invullen van het studiemoment, nut van herhalend studeren,
 • Belang van de titeltjes, valkuilen bij samenvattingen, maken van mindmaps.
 • Lezen van de opdracht, begrijpend studeren.
 • Wat met multimedia?
 • Hoe stress, faalangst voorkomen of overwinnen, focussen, cncentratie.
 • Straffen of beloning,
 • Zelfzorg, voeding, nachtrust, wel in je vel,
 • Examen voorbereiden, hoe examens afleggen
 • Vakspecifieke tips, ...

De activiteiten kunnen op vraag inhoudelijk op maat worden aangepast, afhankelijk ook van de doelgroep: leerlringen, ouders, leerkrachten, zorg,...