De hoge lat: faalangst en prestatieangst omzetten in positieve energie

 

Faalangst en prestatieangst bij kinderen en jongeren herkennen en omzetten in positieve energie.

 

Wanneer Bert mijn praktijk binnenwandelt, kijk ik toch even verbaasd op. Een grote sterke jongen die karate doet en er duidelijk uitziet als iemand die luistert naar stevige hardcore muziek. Wie zou achter deze stoere façade een jongen verwachten bij wie bij examens, spreekbeurten, en allerlei opdrachten, … het angstzweet uitbarst, dat hij dan klamme handen krijgt  en op slag alles vergeet? 

Toch is hij een van de vele jongeren die niet meer in zichzelf geloven: “dat kan ik niet, dat is te moeilijk, het lukt me toch niet,… “ zijn mantra’s die hun kennen en kunnen al a priori tegenhouden. Ze worden meegezogen in hun faalangst en zullen dan ook onder hun kunnen presteren.

Meer en meer horen jongeren krijgen vroeg of laat te kampen met faalangst of prestatieangst. Wat is de aanleiding hiervan? Daarbij is het een fenomeen dat zich jammer genoeg voordoet op alle leeftijden. Reeds in de peuter- en kleuterjaren kan de aanzet gegeven worden. Aan ons om hierop te anticiperen of deze kinderen zo snel mogelijk weer vlot te krijgen. Zo zullen ze weer in zichzelf geloven en kunnen ze vol vertrouwen hun toekomst in wandelen.

In deze workshop onderzoeken we aan de hand van heel wat casussen en didactisch materiaal volgende items:

 • Wat is stress?
 • Faalangst of prestatieangst?
 • Hoe deze angsten herkennen?
 • Cognitieve faalangst - Sociale faalangst – Motorische faalangst – Creatieve faalangst.
 • Perfectionisme en faalangst.
 • Uitstelgedrag en assertiviteit
 • Faalangst en leer– en ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen.
 • Hoe kan je hulp bieden bij kinderen/jongeren met faalangst?
  • psycho–educatie bij faalangst
  • welbevinden
  • exposure en succeservaringen
  • ontstressen met Yomiqi (relaxatie oefeningen uit Yoga, Mindfulness, Qigong)
 • Samen met ouders een kind met faalangst begeleiden.
 • Hoe faalangst voorkomen?
 • ...

 

Deze workshop wordt gegeven in aangepaste versies voor leerkrachten, ouders, begeleiders van:

 • kleuters en eerste graad lagere school,
 • kinderen van de lagere school
 • jongeren van het SO en ouder

Deze workshop wordt ook aangeboden voor volwassenen.