Creatief en actief omgaan met sociale vaardigheden in de klas

Creatief en actief omgaan met sociale vaardigheden in de klas of school

 

Gratis kickstart workshops sociale vaardigheden 
op donderdag 25 april 2019 van 13.00  tot 16.00

Dankzij de steun van de Provincie Vlaams-Brabant, project flankerend onderwijs, kan Ankerpunt vzw een aantal van deze workshops gratis aanbieden
in Vlaams-Brabantse scholen. Plaatsen beperkt! Wees er dus snel bij!
Andere provincies kunnen betalend aansluiten of de workshop in hun school aanvragen.

In deze workshops staat de mentale gezondheid van kinderen én leerkrachten centraal.

'Met deze methode kan je het hele jaar door werken aan sociale vaardigheden in de klas of op school'

Voorstellen van het 'doe' boek: Aan de bron van de Wondere Ommesprong

Doel
Uitgangspunt
Praktisch
Vervolgsessies
Het boek
Inschrijven

 

Doel:

- Kinderen en leerkrachten wel in hun vel
- Klas/schoolsfeer optimaal houden of maken
- Band leerling-leerkracht versterken
- Intern werkmodel leerkrachten bijstellen
- Ouderbetrokkenheid
- Positieve invloed buitenschoolse leven.

Uitgangspunt:

Leerkrachten weten het wel: de klas, de school is niet alleen de plek waar aandacht besteed wordt aan cognitieve vaardigheden. Pas als kinderen zich wel in hun vel voelen, staan ze nieuwsgierig open voor nieuwe kennis. Daarom is jouw eerste lijnsrol als leerkracht zo belangrijk. Neen, je kan niet alle problemen oplossen, maar je bent wel dat belangrijke luisterend oor, de vertrouwenspersoon waar de leerling zich veilig bij voelt. Jij kan als leerkracht kinderen helpen sociale vaardigheden, copingstrategieën  aan te leren en inzichten mee te geven zodat ze weerbaarder en veerkrachtiger opgroeien en vol zelfvertrouwen openbloeien naar hun toekomst.

In deze workshop gaan de leerkrachten/begeleiders aan de slag met sociale vaardigheden op basis van verhalen afgewisseld met het filosoferen over en het aanleren van psychosociale vaardigheden d.m.v creatieve activiteiten. Deze workshop vertrekt vanuit het verhaal van de Wondere Ommesprong (lees meer). Na deze workshop zullen leerkrachten ook aan de hand van thematische verhalen naar eigen keuze aan de slag kunnen, het hele jaar door. Binnen de klasmuren of met de hele school.

Na deze workshop:

Je krijgt als leerkracht krachtige en leuke tools mee om het psychosociale en emotionele gedrag van leerlingen en bij jezelf beter te onderkennen en te begrijpen en mogelijks probleemgedrag spelenderwijs positief om te buigen.

Doel is ook dat de leerlingen de transfer kunnen maken van deze nieuwe inzichten en vaardigheden op psychosociaal en emotioneel vlak naar hun buitenschoolse leefwerelden en dat in respect voor zichzelf en de anderen.

 

Praktisch:

Data workshops

Deze workshop zal op het einde van schooljaar 2018 - 2019 (ook in de zomervakantie) op regelmatige basis aangeboden worden in Ankerpunt of op externe locaties (volg onze kalender of vraag het aan). Eerste afspraak is vrijdag 29/03/2019 om 13.00

Vervolgsessies (betalend)

Smaakt het na deze kickstart-workshop naar meer? Ankerpunt biedt vervolgsessies aan op deze kickstart. Je kan deze workshops volgen in Ankerpunt of aanvragen om bij jou op school te geven.

In de school:
- De Ankerpunt medewerker geeft als trainer ervaringsgerichte workshops, bijvoorbeeld tijdens studiedagen of personeelsvergaderingen in scholen zelf. Hier ontdekken leerkrachten zowel theoretisch als in praktijk psychosociale vaardigheden, gekoppeld aan psycho-educatie.
- De Ankerpuntmedewerker als workshopbegeleider van de leerkracht/school, en m.b.v. observaties houvast, inzichten en tips bieden.

In Ankerpunt:
Op regelmatige basis organiseren we in Ankerpunt workshops waar je nieuwe ideetjes kan opdoen om creatief en actief te werken met sociale vaardigheden. Heel wat thema’s komen aan bod.

Voorstellen van het doeboek 'Aan de bron van de Wondere Ommesprong'

                   

 

Deze methode sluit aan bij de filosofie van het M - decreet en beantwoordt aan de leerplandoelen en eindtermen.

 

 

 

 

 

 

Info
Datum: 
donderdag 25 april 2019, 13:00
Plaats: 
Ankerpunt
Oud-Heverleestraat 62
3001 Leuven

Doelgroep:

Prijs: 
Gratis voor scholen Vlaams Brabant (zolang de voorraad strekt)
60 euro, materiaal en drankje inbegrepen.
50voor de tweede persoon indien je met twee komt.
Ben je lid van de vzw Ankerpunt dan krijg je 10 euro korting
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.
Inschrijvingswijze: 

Je inschrijving is in orde na het doorsturen van het inschrijvingsformulier en na betaling. Gelieve het correcte bedrag te storten op BE64 7350 5110 6052 met vermelding van je naam, de naam van de cursus en aanvangsdatum.