“Luisteren en omgaan met emoties en stress bij lagere schoolkinderen”

Elk kind wil graag gezien worden.
Dat spreekt voor zich.  

Waarom is hun gedrag dan soms zo moeilijk te begrijpen?

Kinderen zijn vaak veel kwetsbaarder dan we denken. Ze maken veel nieuwe dingen mee en staan soms onder grote druk.

Soms zijn het kleine ‘faits divers’ die onze kinderen bezighouden en zorgen baren: een ruzie met een vriendje, die ene koek die ze zo graag wilden, dat speeltje uit de supermarkt dat ze  niet gekregen hebben, kortom leven in een wereld die blijkbaar toch niet alleen om hen heen draait.

Soms echter dragen ze een zware rugzak: zorgen over echtscheiding, rouw, leerstoornissen, pesterijen,…   

Hoe groot of hoe klein die zorgen ook zijn van onze kinderen, ze verdienen steeds onze aandacht. Wij ouders zijn hun rots in de branding. Maar hoe doen we dat luisteren naar kinderen,…  echt luisteren?

Wat doe je als je kind boos en emotioneel wordt? Hoe herken je hun angst(en) en verdriet? Hoe kan praten over zijn/haar gevoelens? Hoe kan je stress bij kinderen voorkomen?

Tijdens deze interactieve lezing nemen we eerst de begrippen stress en emoties onder de loep. Wat zijn ze? Waar komen ze vandaan en wat doen ze met ons? Meer nog, kunnen we ze zelf onder controle houden? Daarom proberen we de mechanismen van stress en emoties begrijpen. Wat zegt de wetenschap hierover? Wat zijn de biologische niveaus van emotionele reacties?

Wat mogen we leeftijdsgewijs verwachten van onze kinderen?
Is het temperament bepaald bij de geboorte en onveranderbaar?  Welke rol is er toebedeeld aan opvoeding en omgeving?

Verder gaan we samen op zoek naar mogelijke oorzaken van de emoties van onze kinderen. Hoe  kunnen we de problemen herkennen en aanpakken?  Hoe kunnen wij als ouder onze kinderen leren omgaan met teleurstellingen en frustraties?

Ouders krijgen tijdens deze interactieve lezing de kans om zelf situaties aan te brengen en samen gaan we oplossingsgericht denken.