Vacature

Ankerpunt is op zoek naar enthousiaste medewerkers. 

Ankerpunt is een  dynamisch, interdisciplinair,  integratief psychotherapeutisch en educatief centrum voor jeugd – en gezin en (jong) volwassenen.

We begeleiden  o.a. jongeren die op school onderpresteren omwille van leerstoornissen en/of psychologische zorgen. Ook de ouders, gezinnen, jong volwassenen en volwassenen worden in ons centrum begeleid.

Ankerpunt is nog steeds in volle groei. Regelmatig zoeken wij extra medewerkers voor begeleidingen en / of voordrachten:

- leerkrachten   
- logopedist
- ergotherapeut
psycholoog - psychotherapeut (kinderen en adolescenten, schoolpsychologie, gezinnen,  
  relaties, loopbaanbegeleiding, volwassenen)
- orthopedagoog
- kinesist
- samenwerking met kinderpsychiater 
- samenwerking met psychiater
- Vrijwilliger of stagiaire
- administratief medewerker
- Yoga docent

 

Voordelen:

Een job met groeimogelijkheden. Werken in en ondersteund door een dynamisch team in een aangename sfeer. Administratieve en inhoudelijke ondersteuning. Gebruik van een gezellig ingerichte praktijkruimte. Tweeweekelijkse teamvergaderingen voor interdisciplinair overleg en teamsfeer op woensdagavonden.

De behandelingen zullen plaatsvinden in de praktijk van Ankerpunt of soms op school,  steeds in de regio


Contact

Plaats: ANKERPUNT    Heverlee (Leuven)

Adres: Oud – Heverleestraat 62 3001 Heverlee

Contactpersoon: Marleen Jans

0497746899

info@ankerpunt.be

Sollicitatie 
 en CV per mail opsturen naar info@ankerpunt.be, t.a.v. Marleen Jans

 

 

1. Vacature leerkracht 

Ankerpunt zoekt leerkrachten die 'master' zijn in hun vak. 

- Talen: Frans, Latijn, ...
- Wiskunde
- Wetenschappen
- Economie

Vereisten:

Ervaring met les geven aan jongeren SO (hogere graden), hoge school en universiteit,  maar ook op niveau kinderen LO kunnen begeleiden. 

Kennis van leer - en ontwikkelingsstoornissen.

Kennis sticordi - maatregelen en bereid zijn mee na te denken over nieuwe ondersteuningsmogelijkheden.

Leren leren  

Emotionele ondersteuning kunnen geven. Ondersteunen bij faalangst, motiveren.

In team kunnen werken, samen overleggen en de tweewekelijkse teamvergaderingen kunnen bijwonen

Type: deeltijds, (naschoolse) uren overeen te komen.

Vacature: open.

Duur: onbepaalde duur

Meer info te bevragen via  het contactformulier of info@ankerpunt.be of 0497/746899

 

 

2. Vacature deeltijds zelfstandig logopedist (M/V)

 

Vereiste studies: diploma bachelor in de logopedie en de audiologie, aangevuld met een masterdiploma.

Type: deeltijds, uren overeen te komen.

Duur: onbepaalde duur

Je bent in het bezit van een RIZIV-nummer.

Jouw opdracht:

- Je werkt als zelfstandig logopedist binnen een interdisciplinaire groepspraktijk.
- Je richt je voornamelijk op het behandelen van kinderen en jongeren met leer - en ontwikkelingsstoornissen, spraak en taalstoornissen.
- Je hebt kennis van leren leren, studiebegeleiding
- Je bent ondernemend en sociaal.
- Je weet kinderen en jongeren te boeien door je enthousiaste en creatieve aanpak.
- Je kan een anamnese uitvoeren en een aanvraag evalueren, de logopedische diagnose stellen en een degelijk behandelplan opstellen en uitvoeren.
- Je  communiceert vlot met ouders en andere betrokkenen.
- De behandelingen zullen plaatsvinden in de praktijk of soms op school, steeds in de regio
- Je werkt parallel met een collega logopedist.
- Je krijgt ondersteuning van het team, zowel inhoudelijk als administratief.
- De samenwerkingovereenkomst is conform de normen van de VVL

 

Vacature open.

 

3. Vacature deeltijds zelfstandig ergotherapeut (M/V)

Vacature: open.
Info te bevragen: info@ankerpunt.be

 

4.  Vacature deeltijds zelfstandig psycholoog  (M/V)

 - Vereiste studies: master in de klinische psychologie (kinderen en adolescenten, gezinnen, schoolpsychologie, volwassenen) bijkomend diploma in de psychotherapie is een pluspunt.

    - Ervaring en kennis hebben van jeugd - en gezincoaching, integratieve psychotherapie, leer - en  ontwikkelingsstoornissen of psychologische zorgen (zowel  voor kinderen LS als humaniora en hogere studies) 

   - Ervaring in het begeleiden van volwassenen 

   - Ervaring diagnostiek

   - Kennis leren leren voor LS, SO, hoger onderwijs is een pluspunt

   -  Je  communiceert vlot met ouders en andere betrokkenen.

  -  De behandelingen zullen plaatsvinden in de praktijk of soms op school,  steeds in de regio

    - In team kunnen werken, samen overleggen en de tweewekelijkse teamvergaderingen kunnen bijwonen.

    Type: deeltijds (10 - 20) , (voornamelijk naschoolse) uren overeen te komen.

    Duur: onbepaalde duur

    Meer info te bevragen via  info@ankerpunt.be of 0497746899

Vacature: open.

 

5. Vacature deeltijds zelfstandig orthopedagoog  (M/V)

Vereiste studies: master in de orthopedagogie

Opdracht:

-   Je werkt als zelfstandig orthopedagoog binnen een multidisciplinaire  groepspraktijk.

-   Je werkt graag met kinderen, jongeren en de gezinnen en bent sociaal  voelend

-   Je weet kinderen en jongeren te boeien door je enthousiaste en creatieve   aanpak.

-   Je werkt  voornamelijk met kinderen en jongeren met leer – en ontwikkelingsstoornissen  of  psychologische zorgen (zowel  voor kinderen van de lagere school als humaniora en hogere studies)  

- Je hebt kennis en ervaring van  leren leren voor lagere schoolkinderen  en  leerlingen in het secundair onderwijs

- Je kan een anamnese uitvoeren en een aanvraag evalueren, de  orthopedagogische  diagnose stellen en een degelijk behandelplan   opstellen en uitvoeren.

-   Je  communiceert vlot met ouders en andere betrokkenen.

-    De behandelingen zullen plaatsvinden in de praktijk of soms op school,  steeds in de regio

-       In team kunnen werken, samen overleggen en de tweewekelijkse teamvergaderingen  bijwonen.

 

Type: deeltijds, (naschoolse) uren overeen te komen, 

Duur: onbepaalde duur
Vacature: open.

6.  Vacature kinesist (M/V)

 

Vereiste studies: master kinesitherapie


Opdracht:   - psychomotoriek

                    werken rond grove en fijne motoriek bij kinderen.
                    lichaamsschema, beleving van eigen lichaam in tijd en ruimte
                    lateralisatie, …

                  - weerbaarheidstrainingen (vb sherborn, rots en water,…)

- Leren leren jongeren en studenten is een pluspunt

- Je werkt als zelfstandige kinesist binnen een multidisciplinaire groepspraktijk.

- Je beschikt over voldoende vakkennis en –vaardigheden.

-   Je werkt graag met kinderen, jongeren en de gezinnen en bent sociaal  voelend

- Je bent assertief en slaagt erin de leerlingen/student te motiveren of je helpt hen hun faalangst te overwinnen.

-   Je weet kinderen en jongeren te boeien door je enthousiaste, creatieve   aanpak.

-   Je werkt  voornamelijk met kinderen en jongeren met leer – en ontwikkelingsstoornissen  of  psychologische zorgen (zowel  voor kinderen van de lagere school als humaniora en hogere studies)  

Kennis van/ervaring met  leer – of ontwikkelingsstoornissen stoornissen (dyslexie, NLD, … ) diverse gedrags- en emotionele moeilijkheden bij jongeren (ADHD, hechtingsproblematiek, ASS ...) zijn een pluspunt

Kennis en ervaring van  leren leren voor lagere schoolkinderen  en  leerlingen in het secundair / hoger onderwijs is een pluspunt

Je kan de leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke   taken

Je zal hiervoor ook oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis  evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)

Type: deeltijds, (na)schoolse uren overeen te komen.

Duur: onbepaalde duur

Vacature: open

 

 

7.  Kinderpscyhiater in het Leuvense om mee samen te werken

Profiel

* diplomavereisten: je hebt je opleiding als kinder- en jeugdpsychiater afgerond. Affiniteit

met jongeren met leer en ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en emotionele stoornissen is

een noodzaak.

* Je doet kinderpsychiatrische diagnostiek en behandeling in functie van de gepaste

hulpverlening aan kind en context, hierbij word je uitgebreid door ons team.

* Je ondersteunt deze hulpverlening met een medicamenteuze behandeling indien nodig

* Je begeleidt ouders in samenwerking met de andere betrokken hulpverleners.

* Je neemt deel aan de multidisciplinaire overleg in kader van de opstart en

evaluatie van de revalidatie, met het oog op de medische invalshoek en supervisie op het

proces van het kind en de ouders.

* Je bent bereid het aanbod op vlak van diagnostiek en behandeling mee verder uit te

breiden.

* Je neemt deel aan de ontwikkeling van het beleid en de inhoudelijke aanpak met oog

voor wetenschappelijke onderbouw (cf evidence based).

Voordelen:

- Een zelfstandige activiteit met groeimogelijkheden. Werken in en ondersteund door een

dynamisch team in een aangename sfeer in een kindvriendelijke omgeving in het Leuvense.

Het huidige team bestaat uit 1 logopedist - 1 orthopedagoog, 3 psychologen,

1 psychotherapeut, 1 kinesist, 2 leerkrachten

- Consultaties kunnen plaats vinden in je eigen praktijk of Ankerpunt stelt je een gezellige ruimte ter beschikking.

Type: deeltijds, uren overeen te komen.

Duur: onbepaalde duur

Vacature: open.

Sollicitatie en CV per mail opsturen naar info@ankerpunt.be, t.a.v. Marleen Jans

 

8. Psychiater

Volwassenen
Vacature open
Info te bevragen bij Marleen Jans info@ankerpunt.be. 0497746899

9. Vrijwilliger of stagiaire

Voor onze projecten zoeken wij op regelmatige basis vrijwilligers of stagiaires die onze begeleiders ondersteunen en zo de kinderen / jongeren helpen in hun groeitraject. 

Vacature open

10. Administratief medewerker

Vacature open
Info te bevragen

11. Yogadocent

Vacature open
Info te bevragen