Partners en nuttige links

Partners Ankerpunt
 

Opleidingen en nascholingen, wetenschappelijk onderzoek. Voor meer info: klik op het logo.

 

   

 

         

 

                   

 

 

 

Organisties voor kinderen, jongeren en gezinnen

             

 

Leerstoornissen

  

 

 

Nuttige links 

Jongeren

ASS

KOPP/KOAP

(Kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek / kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek)

Opvoedingsondersteuning

Depressie